Vi förnyar ledningar vid Centralbron

Centralbron mellan Korsnäs och Hosjö ska bytas ut av Falu kommun. I samband med detta kommer Falu Energi & Vatten att förnya äldre ledningar för vatten och avlopp. Jobben görs samtidigt för att korta ner tiden då bron behöver vara avstängd.

I samband med att Centralbron byts ut kommer Falu Energi och Vatten att förnya äldre VA-ledningar i området. Arbetena kommer bidra till att skapa ökad leveranssäkerhet av dricksvatten till de östra delarna av Falun. Bytet av VA-ledningar startar i augusti 2024. Exakt tidpunkt är ännu inte klar.

Centralvägen delvis stängd för allmän trafik från augusti 2024

VA-arbetena kommer beröra Centralvägen från Korsnäsströmmen i väster och fram till en punkt strax innan infarten mot Hemköp.

Vägsträckan däremellan kommer vara avstängd för allmän trafik. Gång- och cykeltrafikanter och fordon som ska till och från berörda fastigheter på sträckan kommer ändå att kunna ta sig fram.

Arbetet med ny bro startar hösten 2024

Centralbron är i dåligt skick och behöver bytas ut helt och hållet. Den har tack vare underhållsarbeten och nedsatt trafik kunnat användas i nästan 100 år.

Enligt nuvarande plan kommer entreprenadarbeten att påbörjas under senhösten/början på vintern 2024 och pågå minst 1,5 år.

Den nya bron kommer att ha en breddad gång- och cykelväg samt ett körfält i var riktning.

Läs mer Centralbron - Startsida (falun.se) Länk till annan webbplats.