Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Dåligt vattentryck Vika

På grund av brand i Vika kan trycket bli sämre under kortare tid när Räddningstjänst fyller sin tankbil. V

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej