2025/2026

Fiberutbyggnaden i dessa områden planeras att byggas ut under 2025/2026.