Företagskontakt

Har du frågor eller vill begära offert som företag, vänd dig till våra säljare. Under varje bild ser du vem du bör kontakta med just din fråga.

Johan Engström

Företagssäljare vid gruvan

Säljchef
Storkundsansvarig
Pellets

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 46 11
E-post: johan.engstrom@fev.se

Johan Hessman

Företagssäljare vid gruvan

Elhandel
Återvinning

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 40 21
E-post: johan.hessman@fev.se

Fredrik Bladh

Företagssäljare vid gruvan

Stadsnät

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 69
E-post: fredrik.bladh@fev.se

Johan Anell

Företagssäljare vid gruvan

Fjärrvärme och fjärrkyla
Laddinfrastruktur elbilar
Storkundsansvarig

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 85
E-post: johan.anell@fev.se

Roine Lind

Företagssäljare vid gruvan

Stadsnät

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 11
E-post: roine.lind@fev.se

Når du inte våra säljare?

Vänd dig till kundtjänst.