Företagskontakt

Har du frågor eller vill begära offert som företag, vänd dig till våra säljare. Här ser du vem du bör kontakta med just din fråga.

Johan Engström

Säljchef

Telefon: 023-77 46 11
E-post: johan.engstrom@fev.se

Fredrik Bladh

Stadsnät

Telefon: 023-77 49 69
E-post: fredrik.bladh@fev.se

Roine Lind

Stadsnät och Laddinfrastruktur elbilar

Telefon: 023-77 49 11
E-post: roine.lind@fev.se

Micael Grandin

Återvinning

Telefon: 023-77 46 21
E-post: micael.grandin@fev.se

Lars Rydén

Fjärrvärme och fjärrkyla

Telefon: 023-77 49 90
E-post: lars.ryden@fev.se

Håkan Eriksson

Elhandel företag

Telefon: 023-77 46 06
E-post: hakan.eriksson@fev.se

Når du inte våra säljare?

Kontakta kundtjänst.