Företagskontakt

Har du frågor eller vill begära offert som företag, vänd dig till våra säljare. Här ser du vem du bör kontakta med just din fråga.

Johan Engström

Säljchef och kontaktperson pellets

Telefon: 023-77 46 11
E-post: johan.engstrom@fev.se

Lars Rydén

Fjärrvärme och fjärrkyla

Telefon: 023-77 49 90
E-post: lars.ryden@fev.se

Fredrik Bladh

Stadsnät

Telefon: 023-77 49 69
E-post: fredrik.bladh@fev.se

Roine Lind

Elbilsladdare

Telefon: 023-77 49 11
E-post: roine.lind@fev.se

Micael Grandin

Återvinning

Telefon: 023-77 46 21
E-post: micael.grandin@fev.se

Håkan Eriksson

Elhandel företag

Telefon: 023-77 46 06
E-post: hakan.eriksson@fev.se

Når du inte våra säljare?

Kontakta kundtjänst.