Företagskontakt

Har du frågor eller vill begära offert som företag, vänd dig till våra säljare. Under varje bild ser du vem du bör kontakta med just din fråga.

Johan Engström

Företagssäljare vid gruvan

Säljchef
Storkundsansvarig
Pellets
Elhandel företag

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 46 11
E-post: johan.engstrom@fev.se

Fredrik Bladh

Företagssäljare vid gruvan

Stadsnät

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 69
E-post: fredrik.bladh@fev.se

Micael Grandin

Företagssäljare vid gruvan

Återvinning

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 46 21
E-post: micael.grandin@fev.se

Johan Anell

Företagssäljare vid gruvan

Fjärrvärme och fjärrkyla
Laddinfrastruktur elbilar
Storkundsansvarig
Elhandel företag

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 85
E-post: johan.anell@fev.se

Roine Lind

Företagssäljare vid gruvan

Stadsnät

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-77 49 11
E-post: roine.lind@fev.se

Når du inte våra säljare?

Kontakta kundtjänst.