Frågor och svar om Solel för alla

Sol med solceller

Ibland har man många frågor och behöver svar. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Solel för alla.

Hur kommer jag att ersättas för min produktion?

Mängden solel kommer att synas som ett avdrag på din elhandelsfaktura, ersättningen beräknas av priset på elbörsen NordPool + energiskatt och moms.

Varför behöver jag ha elhandelsavtal med Falu Energi & Vatten för att ta del av solel?

Avtalen är kopplade till vår elhandel, ersättningen för solelen dras av på elhandelsfakturan..

Vart kan jag följa produktionen?

Du kan följa den totala produktionen från anläggningen via fev.se/solel. Varje månad får du redovisat på din faktura hur mycket hela anläggningen och din del producerat.

Får jag produktionen från 2/5/10/20 specifika paneler?

Nej, du får inte specifikt enskilda paneler utan får tillgodogöra dig en del av den totala produktionen. Till exempel Sol i köket ger dig 5/885 av den totala produktionen.

Jag vill göra en investering i anläggningen och få en återbetalningstid varför får jag inte göra det?

För att göra det enkelt för dig som kund och kvalitetssäkra anläggningen kommer vi att äga och driva den. Vi kan erbjuda dig som vill likställa affären med en investering att betala engångsavgift och för varje ny treårsperiod ger vi dig 5 % rabatt. På så vis får du en långsiktigt lönsam investering och kan på sikt jämföra det med en återbetalningstid.

Varför får jag bara köpa maximalt 20 paneler?

Vi har valt att göra den avgränsningen för att flera kunder ska kunna ta del av Solel för alla och kunna bidra till en hållbar utveckling.

Hur har ni räknat på produktionen?

Vi har kravställt produktionsgaranti vid upphandlingen av anläggningen och kommer att följa upp det. För räkneexemplet har vi simulerat årsproduktionen med hjälp av känd solinstrålning från andra anläggningar i Falun.

Hur kommer jag kunna visa att jag har Solel för alla?

Du kommer få ett intyg att sätta upp på väggen och en dekal att fästa till exempel på postlåda eller bil.

Kommer Falu Energi & Vatten bygga fler anläggningar?

Det finns inga beslut om ytterligare solelanläggningar men vi kommer att utvärdera det baserat på intresset och förutsättningarna.

Erbjuder Falu Energi & Vatten villainstallationer av solceller?

Inte i dagsläget.

Frågor och kontakt

Fick du inte svar på dina frågor? Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.