Produktion av solel

Följ solelsproduktionen här och se hur mycket solel som produceras på pelletsladornas tak centralt i Falun.

Solelsproduktionen visas nedan på fyra olika sätt. Du som har Solel för alla kan även se produktionen och din ersättning på din faktura och i Mina sidor.

Solel producerad idag


Solel producerad denna månad


Solel producerad under året

Fakta om anläggningen och energieffekt

Anläggningens effekt
252 kW

Modultyp
Trina Solar 285 W

Produktionsstart
15 maj 2020

Solelsanläggningen består av 885 paneler med en total effekt på 252 kW. Modulerna matar solenergi till fem växelriktare på totalt 220 kW som i sin tur omvandlar likströmmen till växelström och skickar den vidare ut på elnätet.

Mer om Solel för alla