Produktion av solel

Följ solelsproduktionen här och se hur mycket solel som produceras på pelletsladornas tak centralt i Falun.

Solelsproduktionen visas nedan på fyra olika sätt. Du som har Solel för alla kommer även se produktionen och din ersättning på din faktura.

Tekniskt problem

Tyvärr har vi för tillfället ett tekniskt problem när det gäller visningen av Solelsproduktion här på hemsidan. Felsökning pågår, men produktionen av solelen är i full gång och fungerar som den ska.

Solel producerad idag


Solel producerad under året