Produktion av solel

Följ solelsproduktionen här och se hur mycket solel som produceras på pelletsladornas tak centralt i Falun.

Solelsproduktionen visas nedan på fyra olika sätt. Du som har Solel för alla kommer även se produktionen och din ersättning på din faktura.

Driftstörning gällande statistiken 20-07-03:

Statistiken nedan stämmer inte sedan klockan 10:30 igår (20-07-02). Arbete pågår för att lösa problemet. Produktionen på solelsanläggningen är i full gång.

Solel producerad idag


Solel producerad denna månad


Solel producerad under året

Fakta om anläggningen och energieffekt

Anläggningens effekt
252 kWt

Modultyp
Trina Solar 285 W

Produktionsstart
15 maj 2020

Solelsanläggningen består av 885 paneler med en total effekt på 252 kW. Modulerna matar solenergi till fem växelriktare på totalt 220 kW som i sin tur omvandlar likströmmen till växelström och skickar den vidare ut på elnätet.

Mer om Solel för alla