Produktion av solel

Följ solelsproduktionen här och se hur mycket solel som produceras på pelletsladornas tak centralt i Falun.

Solelsproduktionen visas nedan på fyra olika sätt. Du som har Solel för alla kommer även se produktionen och din ersättning på din faktura.

Solel producerad idag


Solel producerad denna månad


Solel producerad under året

Fakta om anläggningen och energieffekt

Anläggningens effekt
252 kWt

Modultyp
Trina Solar 285 W

Produktionsstart
15 maj 2020

Solelsanläggningen består av 885 paneler med en total effekt på 252 kW. Modulerna matar solenergi till fem växelriktare på totalt 220 kW som i sin tur omvandlar likströmmen till växelström och skickar den vidare ut på elnätet.

Mer om Solel för alla