Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu har vi öppnat vattenkiosk på Ingarvet

Visar ett rött hus

Under april öppnade Falu Energi & Vatten en vattenkiosk på Skyfallsvägen, Ingarvet. Vattenkiosken är öppen dygnet runt för både företag och privatpersoner.

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Stationen ger företag som är i behov av stora mängder vatten möjlighet att fylla på sin tank snabbt och smidigt. Det finns också en kran på kiosken där privatpersoner kan tappa upp mindre mängder dricksvatten gratis, till exempel vid vattenavbrott i bostaden.

Skyddar dricksvattnet

För att skydda dricksvattnet i våra ledningsnät kommer vi på sikt att låsa alla brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet.
– Vi vill skydda vårt dricksvatten. Öppna brand- och spolposter kan orsaka tryckfall hos fastigheterna i närområdet. Det kan också öka risken för föroreningar och missfärgning av vattnet. Därför kommer brand- och spolposter på sikt att låsas, säger Karin Olofsson, produktchef för Vatten.

Vattenkiosken har backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.

Planerar för flera kiosker

Flera vattenkiosker planeras på olika platser i kommunen och hanteringen kommer att se likadan ut för samtliga.
– För att få tillgång till vattenkiosken, som företagare, behöver du beställa nycklar på fev.se. Dessa hämtas sedan ut hos vår kundtjänst vid Falu Återvinningscentral. Det kostar inget att ha nycklar, utan man betalar enbart per tappad kubikmeter vatten, förklarar Karin Olofsson.

Mer information:

Vattenkiosk