Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Bevattningsbegränsningar i flera områden

Vi uppmanar till försiktighet med vattenförbrukningen och inför begränsningar inom områdena Hosjö-Karlslund, Kniva-Lisselbo, Danholn, Karlsbyheden, Sundborn och Toftbyn.

Det innebär att alla som bor i områdena från och med 24 juni endast får använda en större mängd vatten, exempelvis vattna gräsmattor, mellan klockan 23.00 till klockan 05.00.

Under våren har nederbördsmängderna varit låga och detta i kombination med varmt väder har skapat en situation där vi i dagsläget inte hinner återfylla våra vattenreservoarer. Mycket vattenanvändande under samma tidpunkt gör också att vattenverkets pumpar går på maxkapacitet.

Begränsningar för användandet av det allmänna dricksvattnet gäller från den 24 juni och framåt. Vi informerar löpande om det sker några förändringar.

Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär begränsningarna följande:

  • Vattna gräsmattor och rabatter med vattenkanna. Samla upp och använd regnvatten. Det gäller för alla, det vill säga enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten. Använd sjövatten om de behöver vatten och det finns möjlighet.
  • Använd kommunala badplatser för att kyla dig istället för att fylla din pool med dricksvatten.
  • Spola eller tvätta inte bilar och andra fordon med vattenslangen. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Tvätta inte fasader, altaner, staket och liknande med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Undvik onödig vattenanvändning så länge begränsningarna håller i sig.

Läs mer här om hur du tänker smart när du använder vatten.