Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Så ska du sortera invasiva växter

Bilden visar en illustration av två personer. En person gör fel och slänger en invasiv växt i naturen. En person gör rätt och sortera växten i brännbart restavfall.

Illustration: Naturvårdsverket

Har du koll på hur invasiva främmande växter, som inte hör hemma i vår natur, ska sorteras? Om inte, ta gärna stöd av vår information. Tillsammans kan vi stoppa spridningen. 

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Försök att få bort hela växten, särskilt frön och rotdelar.

Tänk på att det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning är stor. Använd slutna kärl eller säckar under transporten.

Det här kan du sortera hemma

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter lägg det i dubbla plastpåsar. Sortera det sedan som brännbart restavfall. Avfallet går till förbränning och risken för spridning försvinner.

Det här ska du sortera på återvinningscentralen

Om du har en något större mängd växtavfall motsvarande en sopsäck (cirka 120 liter), lämna avfallet i en hopknuten säck på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet.

Sopsäcken lägger du i containern för brännbart restavfall – inte facken för trädgårdsavfall

Mer information

För mer information om vad som är en invasiv växt och hur du sorterar den:

Invasiva växter

Där hittar du även länkar vidare till Naturvårdsverket som samlat råd till allmänheten om hur spridning kan minskas.