Invasiva främmande arter

Lupin, jättebalsamin, jätteloka och parkslide är exempel på växtarter som inte hör hemma i vår natur. Så kallade invasiva främmande arter. Eftersom de sprider sig fort hotar de att ta över och kväva andra arter i naturen. Här får du tips på hur du tar hand om avfallet från främmande invasiva växtarter.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Försök att få bort hela växten, särskilt frön och rotdelar.

Tänk på att det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning är stor. Använd slutna kärl eller säckar under transporten. Om du exempelvis äger ett akvarie behöver du vara mycket noggrann när du hanterar eller ska kasta växter som har funnits i akvariet. Många av dessa växter finns på listan över invasiva främmande arter.

Bilden visar en illustration av två personer. En person gör fel och slänger en invasiv växt i naturen. En person gör rätt och sortera växten i brännbart restavfall.

Illustration: Naturvårdsverket

Det här kan du sortera hemma

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter lägg det i dubbla plastpåsar. Sortera det sedan som restavfall. Avfallet går till förbränning och risken för spridning försvinner.

Det här ska du sortera på återvinningscentralen

Om du har en något större mängd växtavfall motsvarande en sopsäck (cirka 120 liter), lämna avfallet i en hopknuten säck på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet.

Sopsäcken lägger du i containern "Slutsorterat" – inte i facken för trädgårdsavfall. Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i restavfall, men i dessa fall går det bra. Informera gärna våra medarbetare vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Vid stora mängder växtavfall

Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter, som uppkommer när du exempelvis bereder större mark eller tomt, räknas inte som hushållsavfall. Om du vill göra dig av med en större mängd kan du anlita en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall. Kom ihåg att växtavfallet alltid ska placeras i slutna kärl eller säckar för att minska spridning.

Kontakta kundtjänst om du har frågor kring ovan.

Naturvårdsverket informerar

Här kan du läsa Naturvårdsverkets råd om hur du kan minska spridningen av invasiva främmande arter:

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.