Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Mycket går att sortera – töm säcken

Diagram som visar resultat av plockanalysen. Visar att 43 procent är rätt sorterat och över 50 procent kan sorteras bättre.

Vad slänger vi egentligen i brännbart-containern vid återvinnings-centralerna? Under en vecka i slutet av september undersökte vi hur Faluborna sorterar sitt brännbara avfall.

– Det brukar kallas att man gör en plockanalys, berättar Cajsa Hagberg som är projektledare för hållbarhet på Falu Energi & Vatten.
En plockanalys är inget nytt för återvinningsverksamheten. Det är ett viktigt mätinstrument för att få en övergripande uppfattning om hur våra kunder sorterar sitt hushållsavfall.
– Vartannat år gör vi en analys på hushållsavfallet, men det är första gången som vi gör det på ÅVC-containrarna. I det här fallet har vi tittat på det brännbara avfallet på återvinningscentralen i Falun, berättar Cajsa.

Lever vi upp till målen

Rent praktiskt innebär en plockanalys att en i förväg bestämd mängd avfall plockas ut och sorteras.
– Analysen är ett sätt att stämma av om vi lever upp till målen eller om vi behöver justera något i verksamheten. I kommunens avfallsplan finns det till exempel mål för hur vi ska öka sorteringen hos hushållen och verksamheterna. Det finns en plan för hur vi ska ta oss högre upp i avfallstrappan och minska vår miljöpåverkan, berättar Cajsa.

Borde inte slängas i brännbart

Sammanställningen av plockanalysen visar att minst 50 procent slängs fel. Det är mycket, men det är också en verklighet som konstaterats i fler kommuner. Det betyder att det finns en hel del saker som inte borde slängas i brännbart – saker som skulle kunna återbrukas eller materialåtervinnas. Cajsa tar upp exempel:

– Vi har hittat hela ljusstakar, schyssta kläder och fina krukor som kan lämnas för återbruk, istället för att slängas i brännbart. Det finns också andra alternativ innan du lämnar det till Återbruket. Om du inte vill sälja det via annons, kan du alltid fråga om vänner och bekanta vill ha sakerna.

Vi behöver göra en förändring

Att 50 procent slängs fel vid våra återvinningscentraler är något vi behöver jobba med. Tillsammans med Faluborna behöver vi göra en förändring för att minska det brännbara avfallet.

Under oktober introducerar vi ”Töm säcken” för våra besökare på ÅVC:erna. Med "Töm säcken" menas att det som tidigare slängts i tillslutna säckar, kartonger eller rakt ner i brännbara containern i första hand ska återbrukas eller materialåtervinnas. Säcken och kartongen kan sedan användas igen eller lämnas i rätt container för återvinning. Det som blir kvar i den brännbara containern är endast saker som inte ska eller inte kan återbrukas eller materialåtervinnas. Exempel på sådana saker är madrasser, gummi, slangar, trasiga räfsor och skidor som är trasiga.

– Genom den här förändringen gör vi en stor insats för miljön. Vi behöver också minska mängden avfall vi skickar till förbränning eftersom det från och med i år har införts en skatt på förbränning. Den kommer stegvis öka och vi vill inte höja avfallstaxan på grund av dålig sortering, berättar Gunnar Ekström, driftchef på återvinningen.

Så ”tömmer du säcken”

  • Sortera avfallet efter material redan i hemmet. Märk upp behållarna, både i köket och där du har avfall som ska till återvinningscentralen. Då kan hela familjen lättare hjälpa till och du får en påminnelse om vilket avfall som ska sorteras på vilket sätt.
  • Återanvänd kartonger och fyll dem med till exempel farligt avfall eller elektronikavfall. När du tömt kartongen kan du materialåtervinna kartongen på plats och slänga den i wellpapp-containern.
  • Planera din resa. Åker du bil till återvinningscentralen, tänk efter vad som du ska lämna först på plats. Till exempel återbrukssakerna. Packa dem sist. Containern för elektronikavfall kommer sent så de kan du packa först.
  • Fråga personalen på återvinningscentralen. Vi hjälper dig gärna.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. Under hösten har även Borlänge Energi påbörjat arbetet.

Här kan du läsa mer om vad töm säcken innebär.
Tack för att du sorterar, återbrukar och återvinner!