Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu kommer det mycket regn, var förberedd

Det kommer att regna mycket i vår kommun de närmaste dygnen. Det är bra för dig som fastighetsägare att vara förberedd.

– Vid stora regnmängder ökar risken för översvämningar i källare och hus som ligger lågt. Då är det bra att veta vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga, säger Karin Olofsson, produktchef för Vatten på Falu Energi & Vatten.

Här kommer tips på vad du kan tänka på innan översvämningen sker:

  • Placera saker av värde högt om du måste förvara dem i källaren.
  • Rensa hängrännor och brunnar från löv.
  • Kontrollera att källarfönster och ventiler i marknivå är täta.
  • Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga manuellt, eller en självstängande.
  • Led vattnet från hängrännor bort från huset. Regnvatten ska inte ledas till spillvattenledning.
  • Kontrollera hur strömmen kan brytas lokalt för källaren och om det kan ske utan att dräneringspumpar eller pumpar för källartrappor och garagenedfarter bryts.
  • Införskaffa en dränkbar pump för att kunna pumpa vid översvämning och testa den regelbundet.

På smhi.se kan du hålla dig uppdaterad om väder och eventuella varningar. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid en översvämning.