Källaröversvämningar

Bilden visar två personer med gummistövlar på ett blött golv

Vid kraftiga regn och skyfall är risken för källaröversvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Vi lägger ner mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet, men det går aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Skydda dig mot källaröversvämning

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Här har vi samlat exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken:

Information om hur du undviker översvämningar i källare (pdf)PDF

Om du har drabbats av källaröversvämning

Vi har tagit fram en enklare checklista över vad du bör tänka på om du drabbas av källaröversvämning.

  1. Bryt strömmen i rummet, men se till att inte eventuella dräneringspumpar stannar.
  2. Flytta ut möbler och andra inventarier som kan skadas.
  3. Ring ditt försäkringsbolag för att ordna med skadereglering och uttorkning.
  4. Var extra noga med hygienen om du kommer i kontakt med vattnet (det kan vara avloppsvatten).
  5. Felanmäl översvämningen. Vid akuta fel ska du ringa oss (dygnet runt).
  6. Spara alla kvitton på utgifter i samband med översvämningen och ställ eventuella ersättningskrav skriftligen till oss. Läs mer om hur du gör en skadeanmälan:
    Konsumenträtt