Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Idag firar vi dagvattnets dag!

bilden visar två ben med gula gummistövlar som hoppar i vatten och det stänker vatten

Elens dag, återvinningens dag eller varför inte välkända kanelbullens dag. Ja, det finns det temadagar för nästan allt. Och idag är en sådan dag – det är Dagvattnets dag! Det vill vi fira med dig!

Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator.

Ett mer extremt klimat

Alla prognoser pekar mot att vi går mot ett mer extremt klimat med intensivare nederbörd och skyfall. Våra dagvattenledningar och dikessystem är inte konstruerade för att klara så stora flöden, vilket leder till lokala översvämningar. De mest utsatta områdena är de som ligger lågt.

Så minskar du riskerna för översvämning

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra själv för att minska både riskerna för och konsekvenserna av en översvämning.

Här kommer topp tre-tipsen:

  1. Rätt vatten till rätt ledning – dagvatten får inte tillföras spillvattenledningen, utan ska kopplas till dagvattenledning eller omhändertas lokalt på fastigheten.
  2. Placera regntunna under stuprören för att samla upp takvattnet, använd för trädgårdsbevattning.
  3. Undvik hårdgjorda ytor på tomten. Gräs, växter och gröna tak tar upp regnvattnet och minskar dagvattenflödena från fastigheten. Vill man ändå ha hård mark så kan man använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

Här kan du läsa mer om hur du tar hand om dagvattnet.