Så tar du hand om dagvattnet

När det regnar väldigt mycket behöver dagvattnet ta vägen någonstans. Här får du med information om hur du kan ta hand om vattnet på din tomt och minska risken för problem.

Att ta hand om dagvattnet kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som det minskar belastningen på ledningsnätet.

Det är inte alltid självklart att du som fastighetsägare kan ta hand om dagvattnet lokalt på tomten. Marklutning, tomtyta, markförhållanden, grundvattennivå och hårdgjorda ytor är saker som kan påverka dina möjligheter. Falu kommuns dagvattenstrategi Länk till annan webbplats. förespråkar att dagvattnet ska tas om hand lokalt i möjligaste mån.

Exempel på hur du kan ta hand om vattnet lokalt och skydda ditt hus:

Bilden visar ett hus med siffror som leder till information i texten under bilden

1. Håll koll på ledningarna

Kontrollera ledningarna på din fastighet. Rötter, sten och grus kan ta sig in i dem och orsaka stopp. Du kan läsa mer om det här:

Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Länk till annan webbplats.

2. Koppla bort stuprören från ledningsnätet

Kapa stupröret och plugga igen röret där det går ner i marken - då avlastar du ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

3. Dräneringspump

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vatten. Då kan inte annat vatten tryckas bakvägen in i dräneringen.

4. Led vattnet dit du vill ha det

Använd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör. Se till att du har marklutning från huset. Vattnet tas då upp av växter samt bidrar till nybildande av grundvatten. Tänk på att du bör leda vattnet minst 2 meter från husgrunden.

5. Ta hand om regnvattnet

Samla regnvattnet i en tunna och använd det när du vattnar i trädgården eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista. Samla upp takvatten i en nedgrävd tank och använda det vid exempelvis bevattning eller biltvätt. Bygg en trädgårdsdamm som blir ett fint inslag i trädgården, men också magasinerar och infiltrerar regnvatten.

6. Ha så många mjuka ytor som möjligt

Undvik att hårdgöra ytor. Gräs och växter suger upp vatten bra. Om du har eller vill ha hård mark, kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

7. Bakvattenstopp

Bakvattenstopp gör att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen - från byggnaden. Därmed slipper man problem med att vatten från dagvattenhuvudledning tränger bakvägen in i dräneringssystem och skadar byggnader. Du kan läsa mer om det här:

Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Länk till annan webbplats.

8. Avstängningsbar golvbrunn

Det finns både manuella och självstängande golvbrunnar. Du kan läsa mer om det här:

Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Länk till annan webbplats.

9. Källarfönster

Se över dina källarfönster - är de täta? Om inte riskerar vatten rinna in i källaren.

10. Grönt tak

Ett grönt tak på en byggnad tar upp en del av regnvattnet. Det har också använda positiva egenskaper som minimerar buller, isolerar och lockar till sig bin och fjärilar. Positivt för din trädgård!

11. Källartrappen

Med ett tak över trappan hindrar du vatten från att komma in i källaren.

12. Plantera träd

En varm sommardag dricker ett fullvuxet träd cirka 500 liter vatten. Plantera dina träd på platser där det inte finns ledningar under markytan, då trädens rötter annars kan skada ledningarna.