Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Etablering av ny behandlingsanläggning på Ingarvet - så följer du projektet

Vybild över Falu återvinning och närliggande mark- och skogsområde

Vybild över det planerade markområdet för vår nya behandlingsanläggning av förorenade massor på Ingarvet.

I takt med att hållbarhetskraven ökar i samhället har vi tittat på bättre lösningar för hanteringen av förorenade massor som klassas som farligt avfall. Vi har ifrågasatt hur hanteringen ser ut idag och kommit fram till att en hållbar väg framåt är etablera en ny behandlingsanläggning på Ingarvet.

Vid grävning och efterbehandling av förorenade områden uppstår det stora mängder av förorenade jordmassor. Falu kommun är inget undantag. Idag fraktas dessa massor från kommunen till behandlingsanläggningar och deponier på andra orter utanför länet.

I projektet ”Hållbar hantering av förorenade massor” vill vi ta ett tydligt ansvar för återvinning och deponering av sådana massor - lokalt i Falun.

Miljötillstånd och samråd

Hanteringen av förorenade massor, som klassas som farligt avfall, omges av en mängd olika lagar och regler. Det innebär att vi kommer att genomföra en förprojektering och söka ett miljötillstånd för den nya anläggningen.

I arbetet med att ta fram en tillståndsansökan ingår det att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från myndigheter, allmänheten och inte minst närboende. Under mars-april planerar vi till exempel att bjuda in till ett allmänt samråd i form av ett öppet hus.

Där kommer vi berätta mer om den nya anläggningen och som deltagare får du också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till våra medarbetare. Inbjudan till samråd kommer att ske per brev till närboende och annonseras i dagspress.

Följ projektet

På webbsidan fev.se/hanteringmassor kan du bland annat läsa mer om projektet, välja att prenumerera på nyhetsuppdateringar och uppdaterar dig om hur du kan lämna samrådssynpunkter. Där får du också mer information om var i tidplanen vi befinner oss just nu.