Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Dags för allmänt samråd om etablering av en ny behandlingsanläggning och deponi för förorenade massor

Nu på onsdag, 30 mars, välkomnar vi allmänheten till samråd om vår etablering av en ny behandlingsanläggning och deponi för förorenade massor på Ingarvet.

I arbetet med att ta fram en tillståndsansökan ingår det att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från myndigheter, allmänheten och inte minst närboende.

Under onsdagens allmänna samråd vill vi informera dig om den planerade verksamheten för återvinning och deponering av farligt avfall i form av förorenade massor. Vi vill också fånga upp dina frågor och synpunkter, så att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, som hör till tillståndsansökan, får en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

För att ta del av samrådsunderlaget – gå in på projektsidan fev.se/hanteringmassor och klicka på rubriken Informationsmaterial.

Praktisk information inför samrådet

  • Tid: 30 mars, klockan 15.00-19.00 (drop-in)
  • Plats: Falu återvinning (Falu ÅVC) som angränsar till den planerade behandlingsanläggningen. Adressen är Skyfallsvägen 20, 791 77 Falun.
  • Parkering: Följ våra skyltar ”samråd” och parkeringsvakter för att komma till parkeringen.
  • Rundtur: Vi kommer att genomföra kortare rundturer på anläggningsområdet. Om du önskar delta - turerna startar kl. 16.00 och 18.00.

Följ projektet och lämna synpunkter

På webbsidan fev.se/hanteringmassor kan du bland annat läsa mer om projektet och välja att prenumerera på nyhetsuppdateringar. Där får du också mer information om var i tidplanen vi befinner oss just nu.

Under samrådsmötet är det möjlighet att lämna synpunkter direkt till våra medarbetare.