Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatt starkt resultat för Falu Energi & Vatten

Bilden visar kraftvärmeverket i Falun

Falu Energi & Vattens resultat för 2022 landar på 173 miljoner kronor. Ett resultat som är det högsta någonsin.
– Jag känner mig stolt över fjolåret. Verksamheterna har fungerat väldigt bra och våra engagerade medarbetare har sett till att vi haft hög tillgänglighet på våra anläggningar, säger Per Dahlberg, vd.

Under 2022 hade Falu Energi & Vatten (FEV) en resultatbudget på 115 miljoner kronor. Att resultatet blev bättre än väntat - 173 miljoner kronor - beror till största delen på den elproduktion som sker i kraftvärmeverket och som företaget fått bra betalt för vid försäljning till den nordiska elbörsen Nord Pool.

Under hösten levererade också kraftvärmeverket i Falun ovanligt stora volymer värme till Borlänge.
– Med hjälp av städernas gemensamma fjärrvärmeledningar kan vi optimera energisystemet för att få ut maximal nytta mellan städerna. En ekonomisk nytta som samlas upp i intressebolaget Grundledningen, som vi äger tillsammans med Borlänge Energi. Bolagets vinst delas sedan 50/50, vilket känns riktigt bra, säger Per Dahlberg.

Resultatet är viktigt för fortsatta investeringar

Att göra ett väldigt bra resultat som kommunalt bolag kan lätt ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med priser på produkter och tjänster.
– Vår verksamhet ska säkerställa att kommunen klarar en större befolkning med växande industri och näringsliv. Resultatet är därför viktigt, både för fortsatta investeringar i nya anläggningar och för att kunna förbättra befintliga, säger Per Dahlberg och fortsätter:
– Vi har hela tiden ambitionen att kostnadsökningar i vår egen verksamhet inte ska slå igenom fullt ut på våra kunder. Att kunna möta det med effektiviseringar är fundamentalt för en affärsdrivande verksamhet och en skyldighet gentemot våra kunder.

Delar av koncernbidrag blir föreningsstöd

Förra årets resultat på 173 miljoner kommer inte enbart gå till investeringar, utan företaget lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu kommun.
– Sedan några år tillbaka lämnar vi årligen 18 miljoner kronor i koncernbidrag. För 2022 blir bidraget 35 miljoner kronor efter en dialog med vår ägare. Delar av bidraget kommer att användas som extra ekonomiskt stöd till föreningar på grund av ökade elkostnader i kommunen, berättar Per Dahlberg.

Under förra året investerade FEV totalt 211 miljoner kronor i 262 olika projekt. Några av de största projekten är överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Falun-Bjursås, byte till smarta elmätare, inköp av transformatorer till EcoDataCenter och förstärkning av vårt fjärrvärmenät där efterfrågan att ansluta sig till fjärrvärme har ökat kraftigt.

Omställning som engagerar alla

En bra och stabil ekonomi ger FEV goda förutsättningar att fortsätta det framgångsrika arbetet med att säkerställa kvalitativa och prisvärda tjänster till kunderna.
– Vi står inför spännande utmaningar framöver med mer elektrifiering i samhället, förändrad förpackningsinsamling och ett nytt avloppsreningsverk i Främby. Att vara en nyckelspelare i omställningen till ett mer hållbart samhälle är något som verkligen engagerar oss alla på företaget, avslutar Per Dahlberg.

Fakta/Nyckeltal 2022 (2021)

Omsättning: 1085 mnkr (933)
Rörelseresultat: 173 mnkr (164)
Investeringar: 211 mnkr (230)
Antal medarbetare: 220 (212)