Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vi snackar el med Per!

Under juli och augusti har vi på många håll fått stora mängder med regn. Hög vattenkraftproduktion i kombination med låg förbrukning har gjort att spotpriserna varit låga under sommaren vilket gynnat kunder med rörligt pris.

Läget i vattenkraftmagasinen är gott vilket ger en bra grund inför hösten och vintern sett ur vattenkraftperspektiv. Men får vi en torr fortsättning på hösten så kan magasinsläget fortfarande försämras inför vintern.

Flera faktorer som påverkar

Sista veckan i augusti kopplades Sveriges största kärnkraftreaktor Oskarshamn 3 bort från elnätet på grund av problem i turbinanläggningen. För oss som bor i elområde 3 innebar det att vi under några dagar fick samma spotpriser som i elområde 4 (södra Sverige). Det resulterade i att priset blev tre gånger högre än i elområdena 1 och 2 i norra Sverige. Det här visar sårbarheten med det svenska elsystemet där vi har ett stort överskott på elproduktion i norr medan det mesta av förbrukningen sker i södra halvan.

- Det vi kan säga säkert om elpriset är att det kommer fortsätta variera. Det kommer vara väldigt låga och väldigt höga priser även framöver, säger Per Magnusson, produktchef elhandel på Falu Energi & Vatten.

Vad tror vi om vintern?

Hur vädret blir kommande vinter är ju svårt att förutspå, men prognosen för vinterns elpriser är just nu betydligt gynnsammare än för ett år sedan. Då räddades situationen av att vi efter en kall inledning av december fick en mild vinter med relativt stabila elpriser.

Skulle vi få en kall vinter eller störningar i kraftproduktionen är risken stor att de höga elpriserna kommer tillbaka.

Falupriset ger stabilt elpris

Om du vill ha ett tryggt elavtal och inte vill spekulera i hur det rörliga pris kommer att utvecklas är Falupriset ett bra alternativ.

Syftet med Falupriset är tryggheten att undvika pristoppar och få ett långsiktigt stabilt elpris. Genom att en del av priset är rörligt så gynnas kunderna också när spotpriserna är låga.

Den 1 november firar Falupriset 1 år och vi är så glada att det här exklusiva avtalet bidrog till att många Falubor sparade en hel del pengar förra vintern.

Tips inför vintern

Förra årets höga elpriser bidrog till minskad elförbrukning i Sverige. Tänk på vad du använder elen till. Att hushålla med el ger inte bara lägre kostnader för stunden utan kommer även att bidra till ett lägre elpris på sikt.

Läs mer om Falupriset här.