Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ge våra reningsverk lite kärlek - spola rätt!

Bilden visar en illustration av en toalett med pratbubblor på varje sida. En innehåller illustrationer på kiss, bajs och toapapper. En innehåller illustrationer på tops, snusprilla. tampong och våtservetter.

Kiss, bajs och toapapper. Det är vad som ska spolas ner i våra toaletter och ledningar. Känns det främmande för dig? Då kan det vara värt att ge oss någon minut av din tid. För på söndag är det Världstoalettdagen!

Fira världstoalettdagen med oss på Facebook Länk till annan webbplats. – tävla om en smart pedalhink som värnar om våra ledningar!

Den 19 november varje år är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag som lyfter hur viktigt det är med toaletter. Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag 3,5 miljarder människor i världen utan tillgång till en ordentlig toalett.

Skräp fastnar i reningsverken

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men många av oss behandlar våra toaletter som sopnedkast. Under 2022 tog vi hand om cirka 51 ton skräp i kommunens reningsverk. Det är alltså skräp som i många fall ska sorteras i tunnan för brännbart restavfall. Då har vi inte räknat in allt skräp som fastnar i våra pumpar, som hjälper oss att transportera avloppsvattnet vidare till reningsverken.

Papper som papper – eller?

Sedan har vi det här med papper. Om vi kan spola ner toapapper, då borde det väl fungera bra att spola ner hushållspapper, tvättlappar och våtservetter? Nej, det fungerar inte så bra. Titta på filmen så får du se vad som händer med olika sorters papper och våtservetter när de hamnar i vatten:

Skaffa en papperskorg

Så hur får du till en bra sortering i badrummet? Lösningen är enkel – skaffa en papperskorg. I den kan du sortera ut till exempel brännbart restavfall som är det mest vanliga skräpet i badrum.

Några exempel på vanliga fulspolningar och hur dessa ska sorteras:

  • Tamponger och bindor – brännbart restavfall
  • Hushållspapper, våtservetter, bomullspads, tops – brännbart restavfall
  • Snus och cigaretter – brännbart restavfall
  • Kondomer – brännbart restavfall
  • Hår – brännbart restavfall
  • Dammråttor – brännbart restavfall
  • Medicinrester – apotek
  • Målarfärg, kemikalier eller lösningsmedel – återvinningscentraler
  • Kläder – ska återbrukas eller textilåtervinnas

Så hjälp oss att ta hand om avloppet - spola bara ner kiss, bajs och toapapper. Och skaffa en bra sortering i badrummet!