Har du koll på fettet?

Burkar och flaskor fyllda med matfett ligger i en röd plast

Det är enligt en ny lag inte längre tillåtet att kasta ätligt fett i hushållssoporna eller hälla det i avloppet. Fettet ska sorteras ut. Du kan lämna ditt matfett på våra återvinningscentraler i Falun, Svärdsjö eller Bjursås.

Stekpannor och kastruller som innehåller stekfett ska torkas ur med hushållspapper. Släng sedan pappret i soporna som matavfall.

Häll använt, avsvalnat flytande matfett i en förpackning av plast, glas eller metall. Dessa tas med till någon av våra tre återvinningscentraler i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Där finns särskilda röda behållare för flytande matfett intill entrén till Farligt avfall. Fettet måste hällas i förpackningar av plast, glas eller metall då återvinnaren inte kan hantera andra pappersmaterial.
Här kan du se öppettiderna.

Vad händer med det insamlade fettet? Ingenting går till spillo då fettet omvandlas till beståndsdelar för hållbara bränslen. Fettrester utgör grunden för biogas.

Varför inget fett i avloppet?

En stor orsak till stopp i avloppsledningarna är fett. Det beror på att fettet stelnar när det kommer ner i ledningen och bildar då fettproppar. I värsta fall kan ett stopp leda till översvämning hos dig eller din granne.
Läs mer om fett i avloppet.

Har du en restaurang?

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska installera fettavskiljare, för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna.
Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare.