Fett- och oljeavskiljare

Vår allmänna VA-anläggning kan inte ta emot vare sig fett eller olja. Här får du mer information om vilka regler som gäller.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsvattnet som släpps ut från fastighetens VA-installation till den allmänna VA-anläggningen inte innehåller större mängder fett, olja eller andra oönskade ämnen.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (pdf) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fettavskiljare

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och då fastnar fettet i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det kan i sin tur leda till källaröversvämningar och att orenat spillvatten släpps ut till sjöar och vattendrag.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri/café/konditori/konfektyrtillverkning
 • Catering
 • Charkuteriindustri/slakteri/rökeri
 • Friteringsanläggning/gatukök
 • Livsmedelsbutik
 • Mottagningskök/skolmatsal/storkök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria/restaurang/restaurangvagn

OBS: Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet. Fettavskiljaren är enbart konstruerad för att avskilja fetthaltigt diskvatten. Det är inte heller tillåtet att tillsätta enzymer eller andra biologiska tillsatser. Läs mer om fett i avlopp.

Anmäl innan du börjar installera

Innan du installerar en fettavskiljare ska du lämna in en anmälan om installation av fettavskiljare till oss.

Anmälan av fettavskiljare (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Du ska även lämna in en ansökan om bygglov hos Falu kommun.

Ansökan om bygglov - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt samma standard. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering.

Information om fettavskiljare för restauranger, storhushåll och liknande (pdf) Pdf, 860.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska ses över och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. Tömningsintervall fastställs av oss (FEV).

När fettavskiljaren är installerad ska du som fastighetsägare teckna ett tömningsabonnemang. Kontakta kundtjänst för information om tömningsschema.

Pris 2024

Storlek på fettavskiljare

Tömningsavgift (kronor per gång)

<0,5 m³

1 658

0,6-1,5 m³

1 979

1,6-2,5 m³

2 514

2,6-3,5 m³

2 996

3,6-4,5 m³

4 066

4,6-5,5 m³

4 708

Alla priser är exlusive moms.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras när det finns risk att avloppsvatten (spill- eller dagvatten) tillförs olja. Olja är så giftigt, att det även vid mycket låga koncentrationer, kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter i våra reningsverk och vattenmiljöer. Exempel på verksamheter som ska ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer
 • Tvätthallar för fordon
 • Verkstäder och servicehallar
 • Industrier
 • Parkering (inom- och utomhus)

OBS: Även om det finns en oljeavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut olja i avloppet. Avskiljaren är inte någon reningsanläggning, utan ska fungera som ett skydd mot utsläpp.

Anmäl innan du börjar installera

Oljeavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 858 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt samma standard. Kontakta en VVS-firma för hjälp med dimensionering.

Information om slam- och oljeavskiljare (pdf) Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Innan du installerar en oljeavskiljare ska du lämna in en anmälan om installation till Falu kommun:

Oljeavskiljare - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Tömning av oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska ses över och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. När det är dags att tömma oljeavskiljaren ska du anlita en ackrediterad tömningsentreprenör och mottagningsanläggning som hanterar slam- och oljeavskiljaravfall.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om fett- och oljeavskiljare kan du kontakta vår kundtjänst. Gäller dina frågor bygganmälan ska du kontakta Falu kommun. Länk till annan webbplats.