Fett- och oljeavskiljare

För att våra allmänna avloppsreningsverk ska kunna ta emot spillvatten från exempelvis restauranger eller industrier behöver verksamheterna installera fett- och oljeavskiljare. Här får du mer information om vilka regler som gäller.

Våra allmänna avloppsreningsverk är byggda för att främst fånga upp näringsämnen från bad, disk och toalett från hushåll innan det renade vattnet leds ut till exempelvis en sjö. Oönskade ämnen och kemiska föreningar som spolas ut i det allmänna spillvatten- eller dagvattennätet kan förstöra det biologiska steget vid reningsverket, hamna i slammet eller följa med det utgående vattnet till sjöar och vattendrag.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsvattnet som släpps ut från fastighetens VA-installation till den allmänna VA-anläggningen inte innehåller större mängder fett, olja eller andra oönskade ämnen.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (pdf)PDF

Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska installera fettavskiljare, för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri/café/konditori/konfektyrtillverkning
 • Catering
 • Charkuteriindustri/slakteri/rökeri
 • Friteringsanläggning/gatukök
 • Livsmedelsbutik
 • Mottagningskök/skolmatsal/storkök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria/restaurang/restaurangvagn

OBS: Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet. Fettavskiljaren är enbart konstruerad för att avskilja fetthaltigt diskvatten. Läs mer om fett i avlopp.

Anmäl innan du börjar installera

Innan du installerar en fettavskiljare ska du lämna in en anmälan om installation av fettavskiljare till oss.

Anmälan av fettavskiljare (pdf)PDF

Du ska även lämna in en ansökan om bygglov hos Falu kommun.

Ansökan om bygglov - Falu kommunlänk till annan webbplats

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt samma standard. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering.

Information om fettavskiljare för restauranger, storhushåll och liknande (pdf)PDF

Tömning av fettavskiljare

När fettavskiljaren är installerad ska du som fastighetsägare teckna ett tömningsabonnemang. Kontakta kundtjänst för information om tömningsschema.

Pris 2021

Storlek på fettavskiljare

Tömningsavgift (per gång)

<0,5 m³

1 500

0,6-1,5 m³

1 750

1,6-2,5 m³

2 250

2,6-3,5 m³

2 750

3,6-4,5 m³

3 700

4,6-5,5 m³

4 200

Alla priser är exlusive moms.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras när det finns risk att avloppsvatten (spill- eller dagvatten) tillförs olja. Olja är så giftigt, att det även vid mycket låga koncentrationer, kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter i våra reningsverk och vattenmiljöer. Några exempel på verksamheter som ska ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer
 • Tvätthallar för fordon
 • Verkstäder och servicehallar
 • Industrier
 • Parkering (inom- och utomhus)

OBS: Även om det finns en oljeavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut olja i avloppet. Avskiljaren är inte någon reningsanläggning, utan ska fungera som ett skydd mot utsläpp.

Innan du börjar installera

Oljeavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 858 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt samma standard. Kontakta en VVS-firma för hjälp med dimensionering.

Information om slam- och oljeavskiljare (pdf)PDF

Innan du installerar en oljeavskiljare ska du lämna in en anmälan om installation till Falu kommun:

Oljeavskiljare - Falu kommunlänk till annan webbplats

Tömning av oljeavskiljare

När det är dags att tömma oljeavskiljaren ska du anlita en ackrediterad tömningsentreprenör och mottagningsanläggning som hanterar slam- och oljeavskiljaravfall.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om fett- och oljeavskiljare kan du kontakta vår kundtjänst. Gäller dina frågor bygganmälan ska du kontakta Falu kommun.länk till annan webbplats