Tillgänglighet för fev.se

Falu Energi & Vatten ansvarar för den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur fev.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att följa e-delegationens riktlinjer och målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA, för att nå ut till en bred mottagargrupp inklusive personer med olika typer av funktionsvariation.

Det ska vara lätt att hitta och ta till sig innehållet oavsett vilken enhet du som webbesökare använder, till exempel mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Exempel på tillgänglighet på fev.se

 • Vi har webb­publicerings­system med inbyggd kontroll så att sidorna följer viktiga punkter enligt WCAG.
 • Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta önskad information.
 • Vi arbetar för att alla ska förstå språket. Vi strävar efter att använda klarspråk.
 • Förstår du inte svenska erbjuder vi flera språk genom Googles översättar­tjänst.
 • Alla bilder ska ha en alternativ text så att synskadade också kan tolka bilderna.
 • Vi strävar efter enhetlig design för att du ska hitta lättare.
 • Vi strävar efter att få strukturerade, överskådliga sidor.
 • Fev.se anpassar sig automatiskt när du använder datorskärm, mobiltelefon eller läsplatta och ska fungera lika bra på alla enheter.

Tillgänglighets­redogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från fev.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt, men vi arbetar på att lösa det.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Våra pdf-dokument kontrolleras i en tillgänglighets­kontroll innan de publiceras. Antingen i Adobes egen tillgänglighets­kontroll eller i rekommenderade verktyg på webbplatsen webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.. Några av dokumenten kan ändå ha brister som vi systematiskt åtgärdar. Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna text eller syntolkning.
 • Visuell design, formspråk och navigering skiljer sig mellan fev.se och Mina sidor.
 • I funktionen Teckna elavtal fungerar det ännu inte att använda tangentbord för att hoppa mellan fälten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av fev.se.