Uppföljning efter sponsring

Här ska du som fått sponsring berätta hur era åtaganden genomfördes. Kom ihåg att beskriva kopplingen till de globala hållbarhetsmålen som ni uppgav i ansökan.

De globala hållbarhetsmålen

Läs mer om målen

Formulär för sponsringsuppföljning

Fyll i uppgifterna i formuläret senast en månad efter avtalets slut eller arrangemangets genomförande. Bifoga gärna bilder.

Fält markerade med * är obligatoriska.