Ansök om sponsring

Här kan du ansöka om sponsring. Kom ihåg att beskriva kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.

Sponsringsgrupp tar beslut

Alla sökande får meddelande om vårt beslut till den e-postadress som angivits i ansökan. Oavsett om man är aktuell för sponsring eller inte.

De globala hållbarhetsmålen

Läs mer om målen som sponsringen ska bidra till

Formulär för sponsringsansökan

Fyll i uppgifterna i formuläret för att söka sponsring. Fält markerade med * är obligatoriska. Vi uppskattar om du svarar så noggrant som möjligt, tänker igenom motprestationer och ger oss en tydlig idé kring vad Falu Energi & Vatten får ut av ett samarbete.


Ska kontaktpersonen stå med på eventuellt avtal? * (obligatorisk)
Ska kontaktpersonen stå med på eventuellt avtal?Ange syftet med verksamheten, vision, målgrupp, antal år ni funnits, antal medlemmar, publiksiffror etc. Bifoga gärna den senaste verksamhetsberättelsen.


Ange om ni önskar ett kontant belopp eller möjligheten att nyttja någon av våra tjänster. En tjänst kan vara exempelvis tillfällig elanslutning till ett event, WiFi-uppkoppling, sophämtning, möjlighet till vattentank, kunskap kring miljösäkra events osv. Du kan söka max 25 000 kronor eller motsvarande värde i tjänster per tillfälle.

Vi vill att all sponsring ska stärka vårt arbete mot de globala hållbarhetsmålen. Läs mer på länken ovanför formuläret. På vilket sätt kan ett samarbete med er spegla detta? Prioritera gärna de kopplingar ni ser till mål nr 1, 3, 4, 5, 10 och 16.

Ange möjligheter, dels hur vi kan synas i era kanaler under året, dels hur vi på Falu Energi & Vatten själva kan kommunicera om de globala hållbarhetsmålen. Antingen via samarbetet med er som ”story”, eller hur vi kan prata hållbarhet i stort med era medlemmar/utövare/ deltagare/besökare/fans etc. Vi ser gärna nya kreativa förslag!