Ansök om sponsring

Här kan du ansöka om sponsring. Kom ihåg att beskriva kopplingen till något eller några av de sex globala hållbarhetsmålen.

Ansök om sponsring senast 30 september!

Sponsringsgrupp tar beslut

Alla sökande får meddelande om vårt beslut under oktober. Beslutet skickas till den e-postadress som angivits i ansökan. Oavsett om man är aktuell för sponsring eller inte.

De globala hållbarhetsmålen

Kom ihåg att beskriva kopplingen till något eller några av de sex globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om målen som sponsringen ska bidra till

Formulär för sponsringsansökan

Fyll i uppgifterna i formuläret för att söka sponsring. Fält markerade med * är obligatoriska. Vi uppskattar om du svarar så noggrant som möjligt, tänker igenom motprestationer och ger oss en tydlig idé kring vad Falu Energi & Vatten får ut av ett samarbete.


Datum för ansökan: * (obligatorisk)
Datum för ansökan:
Ska kontaktpersonen stå med på eventuellt avtal? * (obligatorisk)
Ska kontaktpersonen stå med på eventuellt avtal?Ange syftet med verksamheten, vision, målgrupp, antal år ni funnits, antal medlemmar, publiksiffror etc. Bifoga gärna den senaste verksamhetsberättelsen.


Ange om ni önskar ett kontant belopp eller möjligheten att nyttja någon av våra tjänster. En tjänst kan vara exempelvis tillfällig elanslutning till ett event, WiFi-uppkoppling, sophämtning, möjlighet till vattentank, kunskap kring miljösäkra events osv.Välj de hållbarhetsmål era aktiviteter kan kopplas till: * (obligatorisk)
Välj de hållbarhetsmål era aktiviteter kan kopplas till:Vi vill att all sponsring ska stärka vårt arbete mot de globala hållbarhetsmålen. Läs mer på länken ovanför formuläret. Beskriv kopplingar ni ser till de mål ni valt.

Ange möjligheter, dels hur vi kan synas i era kanaler under året, dels hur vi på Falu Energi & Vatten själva kan kommunicera om de globala hållbarhetsmålen. Antingen via samarbetet med er som ”story”, eller hur vi kan prata hållbarhet i stort med era medlemmar/utövare/ deltagare/besökare/fans etc. Vi ser gärna nya kreativa förslag!