Ansök om sponsring

Två gånger om året tar vi beslut om sponsringssamarbeten. Här kan du läsa mer om hålltider och vad som ska finnas med i en ansökan.

Om du ska skicka in en ansökan, kom ihåg att ha god framförhållning. Ansökan ska skickas in senast nedanstående datum för att komma med i respektive urval:

  • 31 mars (omgång 1) eller
  • 30 september (omgång 2)

Om ansökan kommer in senare än 31 mars eller 30 september kommer vi endast behandla den om det fortfarande finns utrymme i budgeten. Annars avslås den tyvärr direkt och ni får skicka in en ny ansökan.

Sponsringsgrupp tar beslut

När ansökningstiden gått ut för respektive period tar vår sponsringsgrupp beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas sponsring.

Alla sökande får meddelande om vårt beslut till den e-postadress som angivits i ansökan. Oavsett om man är aktuell för sponsring eller inte. Sökande kan förvänta sig svar inom fyra veckor efter sista ansökningsdagen.

Förnya sponsringssamarbete

Har ni haft ett sponsringssamarbete med oss tidigare och vill förnya det? Skicka in uppgifter enligt nedan, men lämna även en rapport som beskriver hur samarbetet såg ut och resultatet utifrån vår överenskommelse (avtal).

Beskriv till exempel aktiviteter, exponering, hur ni har jobbat med att öka kännedom om oss. Bifoga bilder på reklamplats, tröjor eller dylikt.

Formulär för sponsringsansökan

Fyll i uppgifterna i formuläret för att söka sponsring. Fält markerade med * är obligatoriska. Vi uppskattar om du svarar så noggrant som möjligt, tänker igenom motprestationer och ger oss en tydlig idé kring vad Falu Energi & Vatten får ut av ett samarbete.


Ange syftet med verksamheten, vision, målgrupp, antal år ni funnits, antal medlemmar, publiksiffror etc. Bifoga gärna den senaste verksamhetsberättelsen.


Ange om ni önskar ett belopp eller möjligheten att nyttja någon av våra tjänster. Du kan söka maximalt 25 000 kronor eller motsvarande värde i tjänster per tillfälle. En tjänst kan vara exempelvis tillfällig elanslutning till ett event, WiFi-uppkoppling, sophämtning, möjlighet till vattentank osv.

Specificera vad ni ska använda sponsringen till, exempelvis om ni ska köpa in något till verksamheten eller använda den under ett event.

Motivera: Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärken genom att samarbeta? Vad förväntar ni er av oss som sponsor?

Ange möjligheter till motprestationer, till exempel exponering i annonser, på skylt eller kläder, i utskick, under nätverksträffar osv. Vi ser gärna nya kreativa förslag!