Så ansluter du

För att du ska kunna ansluta din fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du gå igenom följande steg:

1) Är din fastighet inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp?

Alla fastigheter inom verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till allmänt vatten och avlopp. Ta reda på om din fastighet finns inom verksamhetsområde.

2) Du skickar in en beställning om anslutning

Om din fastighet finns inom verksamhetsområde ska du skicka in en beställning om anslutning till allmänt vatten och avlopp till oss. Tänk på att skicka in beställning i god tid innan planerad anslutning, helst i samband med eventuell bygglovsansökan till Falu kommun. Beställ på länkarna nedan:

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - villa Öppnas i nytt fönster.

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta den till allmänt vatten och avlopp. Läs mer om hur du gör en förfrågan.

Ska du bygga till exempel ett garage, en tvätthall eller en restaurang? Tänk då på att du kan behöva olje- eller fettavskiljare.

3) Vi upprättar din förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en VA-anslutning vid din fastighet, så börjar vi med att anlägga en. När anslutning finns på plats så skickar vi ut en karta med information om var anslutningen, förbindelsepunkten, finns. Förbindelsepunkten är gränsen mellan det allmänna VA-nätet och fastighetens egen VA-installation.

Om din fastighet ligger utanför det allmänna verksamhetsområdet blir du hänvisad till en förbindelsepunkt, anslutningspunkt, vid huvudledningen.

4) Du betalar anläggningsavgiften

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura för anläggningsavgiften. Avgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Det följer även med en fastighetskarta som visar var din upprättade förbindelsepunkt är placerad.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Du hittar mer information om anläggningsavgiften här:

Pris för vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.

5) Du gräver inom fastighetsgräns

Som fastighetsägare ska du utföra och bekosta ledningsdragning fram till förbindelsepunkten. Du gräver eller anlitar entreprenörer som gräver ned ledningar från ditt hus till förbindelsepunkten samt gräver ner en eventuell fastighetspumpstation.

Tänk på att både du och vi i framtiden kan behöva komma åt ledningar och ventiler för underhåll och reparation.

  • Undvik att placera byggnader, stödmurar och dylikt ovanpå eller nära ledningarna.
  • Undvik också att plantera träd nära dels för att träd hindrar åtkomst, dels för att rötter kan skada ledningarna.

Läs mer om:

När du ska gräva

Fastighetspumpstation (LTA)

6) Du bygger plats för vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss. Mätaren får inte byggas in så att den blir svår att läsa av eller byta ut. Läs mer om hur du bygger en godkänd mätarplats.

7) Du beställer installation av vattenmätare

När det är klart för dig att koppla in vatten och/eller avlopp, skickar du en digital beställning där du anger vilken tid du önskar att vi ska komma och installera vattenmätaren. Innan du bokar tid ska anläggningsavgiften vara betald. Installationen av vattenmätaren och själva mätaren ingår i avgiften.

Beställ installation av vattenmätare

Om du även behöver installation av fastighetspump, kontakta vår kundtjänst.

8) Du beställer öppning av vatten

Servisventil och spolbrunnar vid förbindelsepunkt är Falu Energi & Vattens egendomar. Dessa ska vara åtkomliga för våra medarbetare. För mer information om öppning och stängning av ventilen:

Beställ öppning eller avstängning av vatten (via servisventil)

9) Du betalar löpande brukningsavgift

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in på det allmänna ledningsnätet ska du betala en löpande brukningsavgift. Den består av en fast avgift och en rörlig avgift som bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Du hittar mer information om våra avgifter här:

Pris för vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.

10) Ditt och vårt ansvar

När vi har kopplat på vattnet till din anläggning ansvarar du som fastighetsägare för:

  • Drift och underhåll av dina ledningar fram till förbindelsepunkt.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regn- och dräneringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvattenledningen.
  • Att inte spola ned något annat än kiss, bajs och toapapper.
  • Elkostnaden för eventuell fastighetspumpstation.

Vi ansvarar för:

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutningen till allmänt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.