Så ansluter du

För att du ska kunna ansluta din fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du gå igenom följande steg:

1) Är din fastighet inom vårt verksamhetsområde?

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till allmänt vatten och avlopp. Ta reda på om din fastighet finns inom vårt verksamhetsområde.

2) Du skickar in en beställning om anslutning

Om din fastighet finns inom vårt verksamhetsområde ska du skicka in en beställning om anslutning till allmänt vatten och avlopp till oss. Tänk på att skicka in den i god tid innan planerad anslutning, helst i samband med eventuell bygglovsansökan till Falu kommun. Blanketter för beställning:

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - villa (pdf)PDF

Beställning av anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet - verksamhet (pdf)PDF

Fyll i blanketten och e-posta den till info@fev.se eller skicka per post till Falu Energi & Vatten, Box 213, 791 25 Falun.

Även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta den till allmänt vatten och avlopp. Läs mer om hur du gör en förfrågan.

Ska du bygga till exempel ett garage, en tvätthall eller en restaurang? Tänk då på att du kan behöva olje- eller fettavskiljare.

3) Vi upprättar din förbindelsepunkt

När det är dags att ansluta din fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet börjar vi med att upprätta en förbindelsepunkt (servis), som ligger vid fastighetsgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan det allmänna VA-nätet och fastighetens egen VA-installation.

Om din fastighet ligger utanför det allmänna verksamhetsområdet blir du hänvisad till en förbindelsepunkt vid huvudledningen.

4) Du betalar anläggningsavgiften

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura för anläggningsavgiften. Avgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Det följer även med en fastighetskarta som visar var din upprättade förbindelsepunkt är placerad.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar för att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.

Du hittar mer information om anläggningsavgiften i VA-taxan för Falu kommun.PDF

5) Du gräver inom fastighetsgräns

Som fastighetsägare ska du utföra och bekosta ledningsdragning fram till förbindelsepunkten. Du gräver eller anlitar entreprenörer som gräver ledningar från ditt hus till förbindelsepunkten samt gräver ner en eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetspumpstation (LTA)

6) Du bygger plats för vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss. Mätaren får inte byggas in så att den blir svår att läsa av eller byta ut. Läs mer om hur du bygger en godkänd mätarplats.

7) Du beställer installation av vattenmätare

När det är klart för dig att koppla in vatten och/eller avlopp, skickar du en digital beställning där du anger vilken tid du önskar att vi ska komma och installera vattenmätaren. Innan du bokar tid ska anslutningsavgiften vara betald. Installationen av vattenmätaren och själva mätaren ingår i anslutningsavgiften.

Beställ installation av vattenmätare

Om du även behöver installation av fastighetspump, kontakta vår kundtjänst.

8) Du beställer öppning av vatten - ditt och vårt ansvar

När vi har kopplat på vattnet till din anläggning ansvarar du som fastighetsägare för:

  • Att betala bruknings­avgift, löpande avgift, för vatten och avlopp.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt samman­kopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­rings­vatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­ten­ledningen.
  • Elkostnaden för eventuell fastighets­pump­station.

Vi ansvarar för:

  • Drift och underhåll av det allmänna vatten- och avlopps­nätet.
  • Utryckning vid larm från fastighetspumpstation. Läs mer om vad som gäller för din pumpstation.

Beställ öppning eller avstängning av vatten (via servisventil)

9) Du betalar årlig brukningsavgift

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in på det allmänna ledningsnätet ska du betala en årlig brukningsavgift. Den består av en fast avgift och en rörlig avgift som bestäms av den mängd vatten du förbrukar. Du kan läsa mer om om våra avgifter i VA-taxan.

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutningen till allmänt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.