Ansök om bidrag för bortkoppling av stuprör och dränering

Du som äger en fastighet i Aspeboda, Grycksbo eller i direkt anslutning till områden där vi förnyar VA-ledningsnätet, kan söka bidrag för att koppla bort stuprör och dränering från spillvattenledningen.

Lämna in ansökan!

Ansökan behöver lämnas in innan arbetet utförs.

Ersättning

  • Bortkoppling av stuprör 800 kronor per stuprör, dock max 3 200 kronor.
  • Bortkoppling av dränering 1 500 kronor.
  • Inköp av dränvattenpump bidrag för 50 procent av kostnaden, dock max 4 000 kronor.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för utförandet och kostnaderna för bortkopplingen, både om du gör arbetet själv eller väljer att anlita en hantverkare.

Villkor för bidrag

Stuprör

  • Takytan från var vattnet rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter.
  • Kapade stuprör ska pluggas permanent.
  • Dagvattnet ska samlas upp eller leds ut minst 2 meter från huset, så att dagvattnet inte leds ner i dräneringen eller orsakar fuktproblem.
  • Dagvattnet ska tas om hand på den egna fastigheten och får exempelvis inte rinna in på grannfastighet.
  • Alla stuprör ska kopplas bort.

Dränering

  • Omkoppling sker från spillvattenledning till dagvattenservis.
  • Omkoppling sker till stenkista, magasin eller dylikt.

Ansök om bidrag

För att söka bidraget ska du fylla i och skicka in formuläret nedan. Du ansöker om bidrag innan arbetet utförs. Fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag ansöker om bidrag för bortkoppling av stuprör/dränering från spillvattennätet:
Jag ansöker om bidrag för bortkoppling av stuprör/dränering från spillvattennätet:
Information om planerad åtgärd - jag söker bidrag för att: * (obligatorisk)
Information om planerad åtgärd - jag söker bidrag för att:
När du har skickat in ansökan

Vi kommer att hantera din ansökan inom 2-4 veckor och du får sedan ett besked om bidraget har godkänts. Eventuellt kommer en av våra nättekniker besiktiga din nuvarande anläggning.

Efter att bidraget har godkänts kan du anlita entreprenör för genomförandet eller göra det själv.

Ta bilder efter genomförandet och skicka in det till oss, tillsammans med kvitto på entreprenad och eventuell pump. Eventuellt kommer en av våra nättekniker besiktiga din nya anläggning.

När anläggningen är godkänd betalar vi ut bidraget, som dras av på din kommande faktura från Falu Energi & Vatten.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Mer information

Här får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät:

Dagvatten

Koppla dagvatten rätt

Ta hand om ditt ledningsnät (Svenskt Vatten) Pdf, 3.7 MB.