Vår rekryteringsprocess

Illustration över rekryteringsprocessen

De här stegen går du igenom om du söker jobb hos oss.

1. Lämna in din ansökan

Lämna in din ansökan. Du kommer att få ett bekräftelsemail när vi mottagit din ansökan.

2. Kanske blir det intervju

När ansökningstiden löpt ut kallar vi de kandidater vi vill träffa för en intervju. Om du är en av dessa kandidater får du träffa rekryterande chef och någon från HR-avdelningen, ibland deltar även våra fackliga representanter.

3. Ytterligare intervju

Ibland kallar vi dig till ytterligare en intervju för att få en bredare bild av din erfarenhet och kompetens.

4. Personlighets- eller kapacitetstester (eventuellt)

Eventuellt får du även genomföra personlighets- och/eller kapacitetstester. Det beror på vilken tjänst som du har sökt.

Efter att testerna är slutförda får du återkoppling på ditt testresultat.

5. Referenstagning

Vi tar referenser. Det innebär att vi ringer upp de personer du lämnat som referenser.

6. Besked

Du får besked om ett erbjudande av tjänsten, eller om vi har valt att gå vidare med en annan kandidat

7. Du tackar ja

Du accepterar anställningen. Grattis vad kul! Då följer steget där vi skriver en överenskommelse om anställning hos oss!

8. Undersökning hos företagshälsovården

Vi bokar in en nyanställnings­undersökning hos vår företagshälsovård. Undersökningen innefattar en hälsoundersökning samt drog- och alkoholtest. När vi fått besked därifrån att allt ser okej ut, skriver vi ditt anställningsavtal.

9. Välkommen in i gänget!

Nu är du en FEV:are! Grattis till dig och oss! Välkommen in i gänget.

Frågor och kontakt

Kontakta gärna oss på HR-avdelningen via e-post. Eller kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.