Vår värdegrund

Bilden visar en leende man och kvinna i reflexkläder ute på arbete.

Varje medarbetares agerande har en oerhört stor påverkan på den kultur vi har i företaget. Det är varje individ som avgör hur det känns att komma till jobbet. Därför är det viktigt att vi pratar om vår gemensamma värdegrund.

En värdegrund hjälper oss att skapa ett gemensamt förhållningssätt och fungerar som vägledning i vår vardag. Det är en grund för att bygga en god företagskultur där vi alla känner delaktighet och som hjälper oss att nå vår målbild.

Värdemeningar


Jag gör alltid mitt bästa för den som är min kund

Den handlar om ett kundperspektiv, både internt och externt. Det kan vara en kollega, samarbetspartner, privatperson eller företag. Meningen innefattar en strävan om att kunden, i varje möte, ska känna sig helt nöjd efter mitt agerande eller bemötande.Jag vågar utmana och utvecklas

Vår företagskultur ska präglas av trygghet och utveckling. Tryggheten gör att vi vågar utmana, utvecklas och leda oss själva och andra till något bättre. Att våga utmana och utvecklas bidrar till att känna arbetsglädje och engagemang.Jag möter varje människa med öppenhet

Att vara öppen och ansvarsfull är en del av att kunna skapa en trygg och utvecklande företagskultur. Det är ett förhållningssätt som påverkar hur vi gör affärer, levererar våra tjänster och hur vi möter människor.


Frågor och kontakt

Kontakta gärna oss på HR-avdelningen via e-post. Eller kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.