Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Kallt väder ger hög elfaktura

VIndkraftverk och elledning i vinterskrud

Nu i dagarna kommer fakturan på el för december månad. Eftersom månaden var kall och vi hade låg vindkraftproduktion under de första veckorna i december, fick vi mycket höga elpriser i Sverige. Det kalla vädret gjorde också att vi använde mer el än vid en mild decembermånad.

De höga priserna innebär att många elkunder riskerar att få en hög elräkning för december. Per Magnusson, vår elhandelschef hjälper oss förstå det här med elpriser och vad du som kund kan göra nu när fakturan kommer.

– För dig som inte har överskott i din hushållsbudget blir höga elkostnader extra kännbara. Efter de höga elpriserna i början av december sjönk priset under helgerna och mellandagarna men totalt sett över perioden har vi haft prisrekord, berättar Per Magnusson.

Skjuta på betalningen

Om du har svårigheter att betala är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst så tidigt som möjligt. Vi erbjuder inga generella avbetalningsplaner för elräkningarna, utan det hanteras genom individuella prövningar.

– Vårt råd är ändå att undvika skjuta upp betalningen eftersom det fortfarande är några månader kvar av vintern och det kommer fler elräkningar som ska betalas, säger Per.

Stöd från regeringen.

Det elprisstöd som beslutades av regeringen i slutet av oktober planeras att betalas ut av Försäkringskassan i februari 2023. Den 9 januari kom regeringen med ett förslag om ett utökat elprisstöd för november och december 2022 som då kommer att betalas ut under våren.

Se över din elanvändning

Ett råd inför de kommande månaderna är att se över den elanvändning du har hemma samt planera din ekonomin för flera månader framöver.

  • Till exempel kan du flytta elanvändningen till tider som gör att elsystemet avlastas, det bidrar också till lägre elpriser. Topparna är som högst på morgonen och kvällen. Det finns stora vinster om vi kan minska elanvändningen då.
  • Du kan också se också över ditt elavtal. Ett tips till dig som bor i Falun är att byta till Falupriset, ett avtal där pristopparna kapas.

Fortsätt minska din elanvändning

En positiv effekt av de höga elpriserna är att vi som bor i Falun har minskat vår elanvändning med 10-15% under oktober till december 2022 jämfört med samma period förra året. Då har vi inte tagit hänsyn till temperaturskillnader.

Med andra ord så har vi blivit medvetna om vikten av att hushålla med el och att det inte bara ger lägre kostnader för stunden utan även bidrar till ett lägre elpris på sikt.

Tips!
Prenumerara på sidan "Elsnack med Per". Då får du ett mail när vi lägger upp nytt elsnack. Här hittar du prenumerationstjänsten.

Läs mer om Falupriset

Mer information om elprisstödet hittar du här Länk till annan webbplats.