Snart får Grycksbo nytt dricksvatten

Bilden visar en hand som håller ett vattenglas under en kran med rinnande vatten

I februari kommer vi att byta dricksvatten i Grycksbo. Här får du mer information om vattenbytet.

Sedan mitten av 90-talet har Årbohedens vattenverk i Sågmyra försett Grycksbo med allmänt dricksvatten. Nu är det alltså dags att byta vatten. Under februari kommer Grycksbo att anslutas till vattenverken i Lennheden/Tjärna.

– Vi genomför vattenbytet på grund av att dricksvattenresursen i Årboheden är begränsad. Idag försörjer den tre områden (Sågmyra, Bjursås och Grycksbo) och på lång sikt finns det inte utrymme för att ansluta fler hushåll och verksamheter. För att säkra vattenförsörjningen har vi anslutit Grycksbo till Faluns ledningsnät via en överföringsledning, berättar Lena Melander, chef för vattenförsörjningen.

Bilden visar ett porträtt på en kvinna med glasögon och kort hår

Möjligheten att förse Grycksbo med dricksvatten från Årboheden kommer inte att upphöra helt. Årboheden kommer istället att få en ny roll som reservvattenverk. Det innebär att om det skulle inträffa en störning i vattenleveransen från Falun går det att använda dricksvatten från Årboheden.

Ställ in rätt dosering

Vattenbytet innebär inga större förändringar för hushåll eller verksamheter i Grycksbo. Själva bytet kommer inte att påverka leveransen av vatten till kranen och det nya vattnet är ett grundvatten precis som tidigare.

Det som skiljer lite är vattnets hårdhet. Det nya vattnet från Lennheden/Tjärna är mineralrikt och medelhårt (7,3 °dH) jämfört med tidigare vatten som ligger på gränsen mellan mjukt och medelhårt (4,4 °dH).

– Det man kan tänka på är att ställa in tvätt- och diskmaskiner efter det nya vattnet. På disk- och tvättmedelsförpackningar står det hur mycket du ska dosera beroende på vattnets hårdhet, säger Lena Melander.

SMS när vi ”vrider på kranen”

Om du bor i Grycksbo och vill ha koll på när vi kopplar på det nya vattnet kan du ansluta dig till vår SMS-tjänst.

– Vi har skickat ut information per post till alla hushåll i Grycksbo. Informationen landar i brevlådan under vecka 6, men om någon vill veta mer exakt när vi ”vrider på kranen” kan man ansluta sig till vår SMS-tjänst. Då kommer du att få ett SMS dagen innan omkopplingen. Sedan tar det cirka en vecka innan allt vatten är utbytt i ledningsnätet, berättar Lena Melander.

Mer information

Mjukt eller hårt vatten
Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för dig som privatperson påverkar hårdhetsgrad framför allt hur du ska dosera disk- och tvättmedel. Det kan också vara viktig information vid installation av disk- eller tvättmaskin.

Mjukt eller hårt vatten

Vattenkvalitet och kontroll
För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet tar vi regelbundna vattenprover från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder. Här kan du se analysresultat för våra olika distributionsområden:

Vattenkvalitet och kontroll

SMS om driftstörning
Ibland uppstår planerade avbrott eller störningar på vårt ledningsnät för vatten. Med sms kan vi snabbt nå dig för att informera om exempelvis en vattenavstängning. Läs mer om hur tjänsten fungerar och registrera ditt mobiltelefonnummer.

SMS om driftstörning