Finansiell information

Välkommen att ladda ner och läsa Falu Energi & Vattens års­redovisningar för de senaste tre åren.

Falu Energi & Vattens största utmaning är att ständigt utveckla verksamheterna för att skapa effektiva, konkurrens­kraftiga och hållbara produkter och tjänster.

Årsredovisning

I våra årsredovisningar hittar du en förvaltnings­berättelse, resultaträkning, balansräkning, finanserings­analys, noter och revisionsberättelse. Här hittar du års­redovisningar för de senaste tre åren.

Årsredovisning 2019 (pdf)PDF

Årsredovisning 2018 (pdf)PDF

Åsredovisning 2017 (pdf)PDF

Vår hållbarhets­redovisning hittar du på sidan Hållbarhet

Frågor och kontakt

Önskar du ta del av en års­redovisning från ett tidigare år eller har du frågor? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.