Organisation och styrelse

Falu Energi & Vatten är ett helägt dotterbolag inom Falu kommun-koncernen. Här kan du läsa mer om vår ägarstruktur, vilka som sitter i företagets ledning och styrelse.

Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB. Vi är också delägare i ett antal intressebolag:

  • Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %)
  • Dala Vind AB (4,4 %)
  • Lennheden Vatten AB (50 %)
  • Grundledningen Handelsbolag (50 %)
  • Norrsken AB (5,3 %, genom Falu Elnät AB)
  • Kurbit AB (23,8 %)

Företagsledning

På Falu Energi & Vatten har vd:n ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner.

Vd har utsett en ledningsgrupp som leder den dagliga verksamheten. Gruppen har regelbundna möten för att fatta beslut om och följa upp verksamheten och aktuella projekt samt för att diskutera organisations- och personalfrågor.

Koncernen

Bilden visar en man

Johan Hedman, VD
E-post: info@fev.se

Ekonomi och Inköp

Bilden visar en kvinna

Johanna Hansson, Ekonomichef
E-post: info@fev.se

Utveckling och IT

Bilden visar en grå fyrkant med en vit Falu Energi och Vatten-logga

Mattias Jansson, chef Utveckling och IT
E-post: info@fev.se

Kraft, Värme och Kyla

Bilden visar en man

Mathias Bjurman, chef Kraft, Värme och Kyla
E-post: info@fev.se

Marknad

Bilden visar en vit falu energi och vatten-logga mot en grå bakgrund

Annika Rohdin, Marknadschef
E-post: info@fev.se

HR och Service

Bilden visar en kvinna

Ulrica Modigs, HR- och servicechef
E-post: info@fev.se

Vatten och Återvinning

Bilden visar en kvinna med glasögon och långt hår

Helén Bergström, chef Vatten och Återvinning
E-post: info@fev.se

Elnät, Stadsnät och Energitjänster

Bilden visar en man

Markus Åkerberg, chef Elnät, Stadsnät och Energitjänster
E-post: info@fev.se

Styrelse

Falu Energi & Vatten-koncernen har två politiskt tillsatta styrelser med samma ledamöter för Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB. Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Ledamöter, politiskt tillsatta

Bilden visar en man

Gustav Sjöblom (S), ordförande

Bilden visar en man

Jan E Fors (M)

Bilden visar en man

Jon Bylund (C)

Bilden visar en man

Kjell Hjort (KD)

Bilden visar en kvinna

Linda Zetterström (M)

Bilden visar en man

Dietmar Gleich (L), vice ordförande

Bilden visar en kvinna

Jessica Wide (S)

Bilden visar en man

Jonny Gahnshag (S)

Bilden visar en man

Knut C.A. Scherman (SD)

Ledamöter, arbetstagar­-representanter

Bilden visar en man

Åke Persson (ordinarie)

Bilden visar en man

Lars Runevad (ordinarie)

Bilden visar en man

Örjan Forssén (suppleant)

Bilden visar en man

Sören Boberg (Suppleant)