Organisation och styrelse

Falu Energi & Vatten är ett helägt dotterbolag inom Falu kommun-koncernen. Här kan du läsa mer om vår ägarstruktur, vilka som sitter i företagets ledning och styrelse.

Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB och delägare i ett antal intressebolag:

  • Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %)
  • Dala Vind AB (4,4 %)
  • Lennheden Vatten AB (50 %)
  • Grundledningen Handelsbolag (50 %).
  • Norrsken AB (5,3 %, genom Falu Elnät AB)
  • Envikens Elkraft ekonomisk förening (en andel, genom Falu Elnät AB).

Företagsledning

På Falu Energi & Vatten har vd:n ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner.

Vd har utsett en ledningsgrupp som leder den dagliga verksamheten. Gruppen har regelbundna möten för att fatta beslut om och följa upp verksamheten och aktuella projekt samt för att diskutera organisations- och personalfrågor.

Koncernen

Per Dahlberg vd

Per Dahlberg, vd
Telefon: 023-77 49 75
E-post: per.dahlberg@fev.se

Ekonomi

Johanna Hansson, ekonomichef

Johanna Hansson, ekonomichef
Telefon: 023-77 46 08
E-post: johanna.hansson@fev.se

HR

Ulrica Modigs, HR-chef

Ulrica Modigs, HR-chef
Telefon: 023-77 46 25
E-post: ulrica.modigs@fev.se

Hållbarhet

Per Dahlberg, tf hållbarhetschef

Per Dahlberg, tf hållbarhetschef
Telefon: 023-77 49 75
E-post: per.dahlberg@fev.se

Marknad

Mats Hybinette, marknadschef och vice vd

Mats Hybinette, marknadschef och vice vd
Telefon: 023-77 46 48
E-post: mats.hybinette@fev.se

Produktion

Fredrik Wemming, produktionschef

Fredrik Wemming, produktionschef
Telefon: 023-77 46 20
E-post: fredrik.wemming@fev.se

Teknik

Peter Wigren, teknikchef

Peter Wigren, teknikchef
Telefon: 023-77 49 59
E-post: peter.wigren@fev.se

Styrelse

Falu Energi & Vatten-koncernen har två politiskt tillsatta styrelser med samma ledamöter för Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB. Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Ledamöter, politiskt tillsatta

Jenny Drugge (C), ordförande

Jenny Drugge (C), ordförande

Jessica Wide (S), vice ordförande

Jessica Wide (S), vice ordförande

Anders Björn (S)

Anders Björn (S)

Erik Eriksson (MP)

Erik Eriksson (MP)

Kjell Hjort (FAP)

Kjell Hjort (FAP)

Göran Forsén (M)

Göran Forsén (M)

Dietmar Gleich (L)

Dietmar Gleich (L)

Knut C.A. Scherman (SD)

Knut C.A. Scherman (SD)

Bo Wickberg (M)

Bo Wickberg (M)

Ledamöter, representanter arbetstagar­e

Åke Persson (ordinarie)

Åke Persson (ordinarie)

Lars Runevad (ordinarie)

Lars Runevad (ordinarie)

Örjan Forssén (suppleant)

Örjan Forssén (suppleant)

Emmelie Ornell (suppleant)

Emmelie Ornell (suppleant)