Organisation och styrelse

Falu Energi & Vatten är ett helägt dotterbolag inom Falu kommun-koncernen. Här kan du läsa mer om vår ägarstruktur, vilka som sitter i företagets ledning och styrelse.

Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB och Falu Pellets AB. Vi är också delägare i ett antal intressebolag:

  • Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %)
  • Dala Vind AB (4,4 %)
  • Lennheden Vatten AB (50 %)
  • Grundledningen Handelsbolag (50 %)
  • Norrsken AB (5,3 %, genom Falu Elnät AB)
  • Kurbit AB (23,8 %)

Företagsledning

På Falu Energi & Vatten har vd:n ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner.

Vd har utsett en ledningsgrupp som leder den dagliga verksamheten. Gruppen har regelbundna möten för att fatta beslut om och följa upp verksamheten och aktuella projekt samt för att diskutera organisations- och personalfrågor.

Koncernen

Bilden visar en man

Per Dahlberg, VD
Telefon: 023-77 49 75
E-post: per.dahlberg@fev.se

Ekonomi och Inköp

Bilden visar en kvinna

Johanna Hansson, Ekonomichef
Telefon: 023-77 46 08
E-post: johanna.hansson@fev.se

Utveckling och IT

Bilden visar en man

Stefan Pihlanen, Utveckling- och IT-chef
Telefon: 023-77 49 32
E-post: stefan.pihlanen@fev.se

Kraft, Värme och Kyla

Bilden visar en man

Mathias Bjurman, chef Kraft, Värme och Kyla
Telefon: 023-77 46 89
E-post: mathias.bjurman@fev.se

Marknad

Bilden visar en man

Mats Hybinette, Marknadschef, vice VD
Telefon: 023-77 46 48
E-post: mats.hybinette@fev.se

HR och Service

Bilden visar en kvinna

Ulrica Modigs, HR- och servicechef
Telefon: 023-77 46 25
E-post: ulrica.modigs@fev.se

Vatten och Återvinning

Bilden visar en kvinna med glasögon och långt hår

Helén Bergström, chef Vatten och Återvinning
Telefon: 023-77 40 15
E-post: helen.bergstrom@fev.se

Elnät, Stadsnät och Energitjänster

Bilden visar en man

Markus Åkerberg, chef Elnät, Stadsnät och Energitjänster
Telefon: 023-77 40 18
E-post: markus.akerberg@fev.se

Styrelse

Falu Energi & Vatten-koncernen har två politiskt tillsatta styrelser med samma ledamöter för Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB. Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Ledamöter, politiskt tillsatta

Jenny Drugge (C), ordförande

Jenny Drugge (C), ordförande

Jessica Wide (S), vice ordförande

Jessica Wide (S), vice ordförande

Anders Björn (S)

Anders Björn (S)

Erik Eriksson (MP)

Erik Eriksson (MP)

Kjell Hjort (FAP)

Kjell Hjort (FAP)

Göran Forsén (M)

Göran Forsén (M)

Dietmar Gleich (L)

Dietmar Gleich (L)

Knut C.A. Scherman (SD)

Knut C.A. Scherman (SD)

Bo Wickberg (M)

Bo Wickberg (M)

Ledamöter, arbetstagar­-representanter

Åke Persson (ordinarie)

Åke Persson (ordinarie)

Lars Runevad (ordinarie)

Lars Runevad (ordinarie)

Örjan Forssén (suppleant)

Örjan Forssén (suppleant)

Örjan Forssén (suppleant)

Sören Boberg (Suppleant)