Hållbarhet

Bilden visar en flicka som fiskar från en brygga

För att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Vi vill bidra till ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser.

Flera av våra produkter och tjänster utgör kärnan i samhälls­viktiga funktioner som till exempel ström­försörjning, hantering av avfall och rening av dricksvatten. Som kommunägt energiföretag och en viktig samhälls­aktör är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling.

Vi ska bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att utvecklas ekonomiskt och samtidigt minimera vår miljöpåverkan, främja en långsiktigt god samhällsutveckling och behandla våra kunder, leverantörer och medarbetare väl. Vi bidrar till en enkel och hållbar vardag för våra kunder, omtanke varje dag.

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss i vårt hållbarhets­arbete genom att löpande ta fram och följa upp mål och handlingsplaner. Vi för en öppen och ärlig dialog med våra kunder och andra intressenter i hållbarhets­frågor och är lyhörda för deras önskemål.

Som kommunägt energiföretag och en viktig samhällsaktör är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsredovisning

I hållbarhets­redovisningen sammanfattas sedan 2017 företagets hållbarhets­arbete under ett verksamhetsår. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten, enligt 6 kap ÅRL.

Hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)PDF

Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)PDF

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.