Så här arbetar vi hållbart

Översiktsbild över Falun

Hållbarhet innebär för oss att våra kunder och kommande generationer ska kunna leva i ett hållbart samhälle som är tryggt och hämtar sin energi från lokala, förnyelsebara resurser.

Det ska vara enkelt

Vårt mål är att det ska vara enkelt att leva ett hållbart liv i Falun, idag och i framtiden. Med stort engagemang och med hållbarhet och människors bästa i fokus utvecklar vi samhället. För att det ska vara möjligt behöver vi hela tiden bli bättre och fortsätta att utvecklas. Vi behöver tänka nytt och tänka om, använda effektiv, ny teknik och samarbeta med andra. Vi behöver också ha en stabil ekonomi och minimera vår miljöpåverkan.

Hållbarhetsredovisning 2022

Det här är vår digitala hållbarhetsredovisning där vi berättar mer om vad vi gjort under 2022. Redovisningen är gjord utifrån 6 st centrala områden, som vi tycker på ett bra sätt beskriver vårt hållbarhetsarbete:

  • Fossilfritt
  • Trygga leveranser
  • Attraktiv arbetsplats
  • Engagerad samhällsbyggare
  • Smart resursanvändning
  • Vårt värdefulla vatten

Följ bildlänkarna nedan för att läsa mer om vad vi gjort inom de olika områdena.

Tillsammans skapar vi framtidens Falun!

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.