Bevattningsrestriktioner

Bilden visar en illustrerad vattenspridare med ett streckat rött streck över

När det finns risk för vattenbrist kan vi införa bevattningsrestriktioner. Här får du mer information om vattenläget och vad som gäller vid olika restriktioner.

Aktuellt vattenläge

Här kan du se om det finns några bevattningsrestriktioner i våra distributionsområden för allmänt dricksvatten. Läs mer om vad som gäller vid olika nivåer:

Våra nivåer vid bevattningsrestriktioner

OBS: Vattenläget är uppdaterat 2023-11-29.

Falun, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden

Inga begränsningar

Bjursås, Grycksbo och Sågmyra

Inga begränsningar

Svärdsjö och Linghed

Inga begränsningar

Enviken

Inga begränsningar

Vika

Inga begränsningar

Vika Strand

Inga begränsningar

Aspeboda

Inga begränsningar

Vid bevattningsförbud skickar vi ut SMS till dig som bor i aktuellt område. För att vara säker på att få ett SMS - anmäl dig på länken nedan:

SMS vid driftstörning

Våra nivåer vid bevattningsrestriktioner

Nivå 0 är ett "normalläge" och det råder inga särskilda restriktioner. Även i ett normalläge ska du tänka på att använda vatten hållbart.

 • Nivå 1: Bevattningsbegränsningar
  Det råder inget förbud, men vi uppmanar dig att sköta bevattning och större uttag av vatten under bestämda tider som datumbevattning.
 • Nivå 2: Bevattningsförbud
  Vid bevattningsförbud ska du enbart använda allmänt dricksvatten till det allra viktigaste som mat, dryck, personlig hygien och tvätt/städ.
 • Nivå 3: Nödvatten
  Om dricksvatten inte kan levereras via vattenledningarna ställer vi ut vattentankar vid trygghetspunkter eller andra bestämda platser.

Bevattningsbegränsningar

Vid längre perioder med värme och torka ökar vattenanvändningen och distributionen av dricksvatten är inte i takt med förbrukningen. Systemet hinner helt enkelt inte med att skicka ut vatten i samma takt som det används.

Då kan vi införa bevattningsbegränsningar i form av datumbevattning för att vattnet ska räcka till alla.

Så här fungerar datumbevattningen

Bor du på ett ojämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på ojämna datum, och om du bor på ett jämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på jämna datum.

Exempel:

 • Krondiksvägen 1, 3, 5 osv. kan vattna på ojämna datum (ett dygn, kl 00.00-24.00)
 • Krondiksvägen 2, 4, 6 osv. kan vattna på jämna datum (ett dygn, kl 00.00-24.00)

Frågor och svar

Vad innebär datumbevattning?

Datumbevattning innebär att du som bor på ett ojämnt gatunummer uppmanas att bara vattna på ojämnt datum, och du som bor på jämnt gatunummer uppmanas vattna på jämnt datum.

Vad kan jag göra för att använda vattnet på ett smartare sätt?

Det finns många tips på hur du kan använda vatten på ett hållbart och smart sätt. Vi har samlat några här:

Hållbar vattenanvändning

Är bevattningsbegränsningar ett nytt normaltillstånd i Falun på sommaren?

Forskningen säger att vi kommer att få mer extrema väderhändelser, exempelvis mer torka och hetta, skyfall, mindre snö och mer regn under vinterhalvåret. Alla dessa förändringar påverkar vår dricksvattenförsörjning på olika sätt. När vi planerar för kommunens vattenförsörjning och framtida samhälle tar vi hänsyn till både långsamma klimatförlopp och extrema väderhändelser.

Bevattningsförbud

Ett bevattningsförbud kan införas om det blir vattenbrist på grund av exempelvis låga grundvattennivåer eller hög förbrukning och kapacitetsbrist i uttagsbrunnar. Förbud införs när det finns risk att det närmar sig en kris för dricksvattenproduktionen.

Vid bevattningsförbud ska du enbart använda allmänt dricksvatten till det allra viktigaste:

 • mat
 • dryck
 • personlig hygien som dusch
 • tvätt och städ

Det är förbjudet att använda allmänt dricksvatten för att:

 • vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna, men vattna sparsamt)
 • vattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • högtryckstvätta exempelvis fasader, trädäck, markbeläggning och fordon

Bevattningsförbudet gäller för privatpersoner, fastighetsbolag, företag, lantbrukare – alla som använder allmänt dricksvatten. Genom att följa förbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehovet hemma.

Frågor och svar

Vad får jag använda vattnet till under ett bevattningsförbud?

Vid bevattningsförbud ska du enbart använda allmänt dricksvatten till det allra viktigaste som:

 • mat
 • dryck
 • personlig hygien som dusch
 • tvätt och städ

Jag driver ett jordbruk och använder större mängder vatten. Hur ska jag tänka vid ett bevattningsförbud?

Torka berör många olika sektorer. Det kan utöver dricksvattenförsörjningen handla om bevattning, foderbrist, risk för skogsbränder med mera. Kontakta Falu kommun, länsstyrelsen eller Jordbruksverket för råd.

Hur lång tid pågår ett bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud gäller tills vi informerar om annat. Vid ett bevattningsförbud informerar vi alltid dig som kund via flera kanaler som exempelvis vår webbplats och genom SMS-utskick. Vi informerar när vi beslutat om ett förbud och när det uppgör att gälla. Här kan du läsa mer om hur du prenumererar på våra nyheter och får SMS-utskick.

Nyheter och press - Falu Energi & Vatten (fev.se) Länk till annan webbplats.

SMS om driftstörning - Falu Energi & Vatten (fev.se) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man bryter mot bevattningsförbud?

Om du bryter mot bevattningsförbud kan vi behöva begränsa tillgången eller i värsta fall stänga av dricksvattnet till fastigheten. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att viktiga samhällsfunktioner som äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten.

Bevattningsförbud regleras i ABVA Pdf, 161.8 kB. och Lagen om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats..

Hur följer ni upp att alla följer bevattningsförbudet?

Vi följer trender av uttag varje dag och kontrollerar grundvattennivåer vid våra uttagsbrunnar. Men ett bevattningsförbud bygger också på att alla tar sitt ansvar och hjälper till med att spara på vattnet.

Vad händer om dricksvattnet tar slut?

Om grundvattennivån i vattentäkten sjunker till så låga nivåer så att vi inte får upp tillräckligt stora mängder vatten ur våra brunnar till vattenverket, kan vi inte producera dricksvatten ut till ledningsnätet och dig som kund.

Måste jag betala full avgift när det är bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud tar inte hänsyn till vem eller vilka som har betalt vad, utan ett bevattningsförbud utlyses för att rädda en allvarlig situation så att det inte fortskrider till ett akut läge.

Ett akut läge kan innebära att vattenresursen i täkten tar slut eller en sänkning av grundvattennivån kan innebära risk för att kvaliteten försämras innan vattnet börjar ta slut.

Jag har egen brunn – vad gäller vid bevattningsförbud?

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Håll ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Jag driver en mindre blomsterbutik och har inte tillgång till annat vatten än kommunalt vatten. Hur gör jag under ett förbud - kan jag vattna blommorna?

Mindre förbrukning genom att vattna med vattenkanna är ok. Vi har fokus att få bort de stora uttagen i första hand, för att se om det ger effekt.

Är det okej att använda sjövatten för bevattning vid ett förbud?

Förbrukning av sjövatten påverkar inte det allmänna dricksvattnet. Kontakta Länsstyrelsen vid övriga frågor.