Vattenläckor

Bilden visar en rörtekniker som arbetar med vattenrör

En vattenläcka kan vara svår att upptäcka och den kan uppstå både på det allmänna nätet och hemma hos dig. Därför kan det vara bra att veta hur du ska agera om olyckan är framme.

Beroende på var en vattenläcka uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga den. Om läckan har uppstått på det allmänna VA-nätet, till exempel på gatan, är det vi som ansvarar för den. Uppstår läckan däremot i ledningarna inom den egna fastigheten är det fastighetsägarens ansvar.

Vattenläcka på det allmänna nätet

När det sker en läcka på det allmänna VA-nätet uppmärksammas det bland våra driftstörningar. Där kan du följa händelseutvecklingen och få mer information om hur du ska agera.

Våra driftstörningar

Misstänker du en vattenläcka på allmän plats vill vi att du hör av dig till vår kundtjänst, så att vi kan åtgärda den.

Anmäl vattenläcka på allmänna nätet

Brunt vatten

Ibland kan vattnet bli missfärgat om det har varit avstängt en tid, exempelvis efter att vi lagat en vattenläcka. Om vattnet är brunt ska du spola i alla kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 10-15 minuter, eventuellt längre. Missfärgningen beror på rost som finns i ledningarna och den är ofarlig.

Vattenläcka hemma hos dig

Du kan kontrollera en misstänkt läcka genom att lyssna vid vattenmätaren. OBS: Fungera bara om du har en vattenledningen av metall. Plast leder inte ljudet lika bra.

Gör så här:

  • Stäng alla kranar i huset och lyssna vid vattenmätaren. Om du hör ett tydligt susande eller om vattenmätarens lilla tandade hjul fortsätter att rotera, så kan det finnas en läcka.

För att hitta läckan stänger du av ventilerna vid vattenmätaren och lyssnar igen.

  • Om susandet inte upphör och hjulet stannar när ventilen vid vattenmätaren stängs, kan läckan finnas före vattenmätaren (utomhus). Kontakta oss omedelbart, så kan vi hjälpa till att hitta läckan.
  • Om susandet upphör kan det finnas en läcka någonstans inne i huset. Öppna ventilen igen och kontrollera till exempel kranar, toalettstolar eller varmvattenberedare för att hitta läckan.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om det finns risk för vattenskada, fotografera gärna så snart som möjligt för att visa omfattningen av läckaget. Kontakta ditt försäkringsbolag om det blivit vattenskada.