Tillgång till vatten vid kris

Bilden visar en kvinna som står i ett kök och häller vatten från en dunk ner i en kastrull. I bakgrunden syns en annan kvinna och i fönstret hänger en julstjärna.

Om det uppstår brist på vatten är det viktigt att vara förberedd. De första dagarna ska du kunna klara dig på egen hand. Här kan du läsa mer om tillgång till vatten vid kris.

På Falu kommuns webbplats finns information om hur krisberedskapen fungerar i vår kommun vid exempelvis hot mot dricksvattnet. Där hittar du också kommunens trygghetspunkter som bland annat kan förse dig med nödvatten vid större kriser eller störningar.

Krisberedskap - falun.se Länk till annan webbplats.

Så jobbar vi vid längre avbrott

Vi har rutiner och planer för att hantera oförutsedda händelser som påverkar leveransen av dricksvatten. Om vi inte kan leverera vatten via våra ledningar kan vi köra ut vattentankar till våra kunder.

Våra huvudsakliga kanaler vid en driftstörning är vår webbplats (driftinformation och nyheter) och via sms. Beroende på avbrottets omfattning informerar vi även via Facebook, kommunens webbplats, media och myndighetsmeddelande Länk till annan webbplats..

Nödvatten

Om dricksvatten inte kan levereras via vattenledningarna ställer vi ut vattentankar vid trygghetspunkter Länk till annan webbplats. eller andra bestämda platser. Det kallas nödvatten.

  • Nödvatten levereras först till samhällsviktig verksamhet. Det är till exempel sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, centralkök, skolor och förskolor.
  • Nödvatten håller samma kvalitet som dricksvatten.

Det kan ta många timmar, upp till ett par dagar, innan nödvattentankar ställs ut på alla platser för allmänheten. Vid ett långvarigt avbrott behöver du med andra ord se till att du har tillgång till vatten så att du klarar dig på egen hand de första dagarna .

Viktiga tips för din beredskap

Brist på vatten är mer allvarligt än brist på mat. Därför är det viktigt att du har en plan för hur du ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger bra tips om hur du kan förbereda dig för att klara en oförutsedd händelse.

Hemberedskap och tillgång till vatten i kris - msb.se Länk till annan webbplats.