Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Vi kontaktar dig när det är dags för ett byte.

Normalt får en vattenmätare för ett vanligt hushåll sitta ute i tio år, men tiden kan variera beroende på mätarens storlek eller resultat från mätarprovning.

Vi kontaktar dig

Du kommer att få ett tidsbokningskort i brevlådan ungefär en till två veckor innan vi planerar att besöka dig. Arbetet tar upp till en timme och utförs av vår entreprenör Hydrostandard.

Om den föreslagna tiden inte passar ska du så snart som möjligt kontakta Hydrostandard för att boka en ny tid. Deras kontaktuppgifter finns på kortet.

Kontrollera mätarplatsen

För att vi ska kunna byta mätare måste platsen där vattenmätaren sitter uppfylla vissa krav. Mätarplatsen regleras i kommunens bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA (pdf) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Inför bytet ska du kontrollera din nuvarande installation och åtgärda det som inte fungerar.

  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.
  • Avstängningsventilerna ska gå att manövrera lätt och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet.

Så testar du avstängningsventilerna

Stäng den ena avstängningsventilen vid mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Bilden visar en vattenmätarkonsol

Byt ut modellen LK 580 och LK581

Om du har ventiler av modellen LK 580 eller LK 581 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör. Ventilerna är inte tillförlitliga då läckage kan uppstå på grund av brister i konstruktionen.

Bilden visar en ventil av modell LK 580

Vanliga frågor inför mätarbyte:

Vad kostar mätarbytet?

Mätarbytet kostar ingenting, utan det ingår i din VA-taxa. Det som kan bli en kostnad för dig som fastighetsägare är om mätarplatsen inte är godkänd och du behöver anlita en VVS-installatör för att åtgärda platsen.

Varför ska vattenmätaren bytas ut?

Vattenmätare ska bytas ut senast vart 10:e år enligt föreskrifter från myndigheten SWEDAC. Föreskrifterna för vattenmätare ska säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Du hittar mer information på www.swedac.se Länk till annan webbplats..

Jag har fler än en mätare. Hur fungerar det?

Vi kommer att byta ut samtliga vattenmätare på din fastighet. Tänk på att förbereda alla mätarplatser.

Står Falu Energi & Vatten för kostnader för mätplatsen?

Nej, enligt bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster. är det beslutat att vi har rätt att ställa krav på mätarplatsen, men att du som fastighetsägare står för kostnaden för åtgärd.

Vad händer om vattenmätaren visat fel förbrukning?

Om det skulle visa sig att en mätare registrerar en felaktig förbrukning reglerar vi det genom återbetalning eller en tilläggsavgift. Misstänker du att mätare är trasig, kontakta vår kundtjänst.

Hur vet jag att jag släpper in rätt person för mätarbytet?

Vi använder oss att entreprenören Hydrostandard när det gäller byte av vattenmätare. Du ska identifiera teknikerna genom legitimation, arbetskläder och företagsloggor (Hydrostandard/Falu Energi & Vatten) på arbetsbilen.

Jag har fått ett avläsningskort, men det sitter ingen mätare i nya konsolen. Hur gör jag?

Om du har en passbit (rörstump) istället för en vattenmätare i din nya konsol kan du inte göra en avläsning i år. Kontakta vår kundtjänst och meddela oss att du har en passbit i konsolen. Då kan vi flytta fram ditt mättillfälle.

Jag har eget vatten, behöver jag byta vattenmätare?

Ja, det behöver du. Om din fastigheten har eget vatten och ändå är aktuell för mätarbyte så är det för att du är ansluten till allmänt avlopp. Vattenmätaren som ska bytas är knuten till din taxa för spillvatten och kravet för mätarplatsens konstruktion gäller även i dessa fall.

Jag har fått ett avläsningskort. Hur rapporterar jag in min avläsning?

Du kan rapportera in din avläsning via webben (Mina sidor) eller via det förtryckta avläsningskortet (per post). Läs mer om hur du rapporterar mätarställning.

Frågor och kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om byte av vattenmätare är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.