Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Vi kontaktar dig när det är dags för ett byte.

Normalt får en vattenmätare för ett vanligt hushåll sitta ute i tio år, men tiden kan variera beroende på mätarens storlek eller resultat från mätarprovning. Titta gärna på filmen för mer information om hur du förbereder dig inför byte av vattenmätare: 

Inför mätarbyte

Vi kontaktar dig

Cirka 1-2 veckor innan besöket kommer du att få ett bokningskort i brevlådan. Om tiden inte passar kontaktar du vår entreprenör Hydrostandard som utför arbetet. Kontaktuppgifterna hittar du på bokningskortet. Bytet av själva mätaren är kostnadsfritt och tar cirka 20 minuter.

Vid besöket kommer mätteknikern legitimera sig med ID-bricka och bilen är skyltad med ”Jag jobbar på uppdrag av Falu Energi & Vatten”.

Kontroll av mätplatsen

Inför att vi ska göra mätarbytet hos dig behöver du göra en kontroll av mätplatsen.
Gör kontrollen i god tid innan besöket! Om mätplatsen inte uppfyller alla kriterier nedan behöver du åtgärda det innan vi besöker dig.

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar över mätplatsen. Det betyder att om något behöver åtgärdas är det du som fastighetsägare som står för kostnaden.
Kontrollera följande:

  • Se till att avstängningsventilerna går att öppna, stänga och att de är täta. Avstängningsventil LK 580, LK581 eller LK 582 är inte godkända och ska inte röras. Dessa måste bytas av VVS-företag. Exempel på ventil som inte är godkänd:
Bilden visar en ventil
  • Den nya vattenmätaren ska vara monterad i en vattenmätarkonsol. Om du inte har en konsol, kontakta VVS-företag för montage. Konsol med mätare:
Bilden visar en konsol med en mätare
  • Om det inte finns möjlighet att stänga av vattnet inne i fastigheten måste vi stänga serviceventilen i gatan. Beställ det här:
    Beställ öppning eller avstängning vatten 

    Obs: Serviceventilen får endast stängas och öppnas av oss. Vi behöver beställningen senast tre arbetsdagar före önskat öppnings- eller stängningsdatum.
  • För att vi ska kunna genomföra mätarbytet behöver du se till att det är lätt att komma åt mätaren. Plocka bort saker som står i vägen.

Vanliga frågor inför mätarbyte

Varför ska vattenmätaren bytas ut?

Enligt föreskrifter från myndigheten SWEDAC ska vattenmätare bytas ut senast vart 10:e år. Föreskrifterna för vattenmätare ska säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt.

Du hittar mer information på www.swedac.se Länk till annan webbplats.. Sök på Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare

Varför behöver jag en vattenmätarkonsol?

Konsolen är ett väggfäste speciellt anpassad för att hålla en vattenmätare stadigt på plats. Den tar bort spänningar i kopplingen mellan vattenmätare och ledning, vilket minskar belastningen på mätaren.

Konsolen är utrustad med en skjuthylsa som minskar risken för att gängorna tar skada vid mätarbyte. Konsolen minskar därför risken för vattenläcka inne hos dig som fastighetsägare. Fördelen med konsol är också att du har ventiler före och efter mätaren, och kan på ett enkelt sätt stänga av inkommande vatten i fastigheten.

Varför måste mätplatsen se ut på ett visst sätt?

Mätarplatsen regleras i bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Du kan läsa mer om det här:

ABVA för Falu kommun (pdf) Pdf, 161.8 kB.

Vad kostar mätarbytet?

Mätarbytet kostar ingenting, utan det ingår i din VA-taxa. Det som kan bli en kostnad för dig som fastighetsägare är om mätarplatsen inte är godkänd och du behöver anlita en VVS-installatör för att åtgärda platsen.

Jag har fler än en mätare. Hur fungerar det?

Vi kommer att byta ut samtliga vattenmätare på din fastighet. Tänk på att förbereda alla mätarplatser.

Står Falu Energi & Vatten för kostnader för mätplatsen?

Nej, enligt bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster. är det beslutat att vi har rätt att ställa krav på mätarplatsen, men att du som fastighetsägare står för kostnaden för åtgärd.

Hur vet jag att jag släpper in rätt person för mätarbytet?

Vi använder oss att entreprenören Hydrostandard när det gäller byte av vattenmätare. Du ska identifiera teknikerna genom legitimation, arbetskläder och företagsloggor (Hydrostandard/Falu Energi & Vatten) på arbetsbilen.

Jag har fått en tid för vattenmätarbyte, men det sitter ingen mätare i konsolen. Hur gör jag?

Om du har en passbit (rörstump) istället för en vattenmätare i din konsol kommer vi att byta ut den mot en mätare.

Jag har eget vatten, behöver jag byta vattenmätare?

Ja, det behöver du. Om din fastigheten har eget vatten och ändå är aktuell för mätarbyte så är det för att du är ansluten till allmänt avlopp. Vattenmätaren som ska bytas är knuten till din taxa för spillvatten och kravet för mätarplatsens konstruktion gäller även i dessa fall.

Efter mätarbyte

Efter mätarbytet kommer avläsning ske digitalt och du behöver inte rapportera in din mätarställning. Vi läser av vattenmätarna med olika fjärravläsningsmetoder antingen via:

  • Drive by: Mätarställningen hämtas upp och läses av med en bil två gånger per år. Mellan dessa avläsningar beräknas förbrukning.
  • Helt fjärravläst: Mätarställningen skickas trådlöst till elmätaren som skickar in mätarställningen med låg frekvens, likt radiovågor. Mätarställningen kommer in det sista datumet varje månad.

När du har en digital mätare kan du, precis som nu, följa din vattenförbrukning på Mina sidor eller i vår app. Du laddar ner appen i App Store eller Google Play.

Vanliga frågor efter mätarbyte:

Jag har inte fått något avläsningskort i år... Varför?

Avläsning sker numera digitalt och du behöver inte rapportera in mästarställningen själv. Vi läser av mätarna genom drive by med bil eller genom din elmätare.

Kan en digital vattenmätare störa ut andra digitala enheter i huset?

Frekvensen som digital vattenmätare kommunicerar med är 868 MHz och med 14 dBm. Vi känner inte till något fall där vattenmätaren orsakat några störningar på annan utrustning i hemmet.

Frågor och kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om byte av vattenmätare är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.