Modeller av vattenmätare

I dagsläget använder vi i huvudsak tre modeller av mätare. Samtliga är godkända enligt föreskrifter från myndigheten SWEDAC.

Bilden visar tre typer av vattenmätare

På bilden ser du våra modeller av vattenmätare. Från vänster: analog mätare, digital mätare av modell Hydrus och slutligen en digital mätare av modell Multical.

Digital vattenmätare

En digital vattenmätare mäter vattnets volym med ultraljud, vilket innebär att den har högre mätnogrannhet och klarar av att mäta ner till deciliternivå.

Mätaren har inga rörliga delar, vilket gör den mindre känslig för slitage. Den drivs också med ett inbyggt batteri som har en livslängd på upp till 20 år. Mätaren har intelligenta larm så som läckagelarm, vilket du som fastighetsägare kan se direkt i displayen.

Så sker insamling av data

Med en digital vattenmätare sker insamling av mätdata på två olika sätt:

  • Drive by: Mätarställningen hämtas upp och läses av med en bil två gånger per år. Mellan avläsningarna beräknas förbrukningen.
  • Helt fjärravläst: Mätarställningen skickas trådlöst till elmätaren som skickar in mätarställningen med låg frekvens likt radiovågor. Mätarställningen kommer in sista datumet varje månad.

Fördelar för dig som fastighetsägare

Det finns många fördelar med digitala vattenmätare.

  • Du slipper rapportera in din förbrukning till oss.
  • Med hjälp av fjärravläsning kan vi samla in mer data, vilket hjälper dig att tidigare hitta ovanliga förbrukningsmönster och eventuella läckage i fastigheten.
  • Du faktureras för din faktiska förbrukning, i stället för din beräknade förbrukning.

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner för våra digitala vattenmätare:

Mätarnas koder för läckageindikation:

  • Hydrus visar kod A5.
  • Multical visar LEAK under de digitala siffrorna i displayen. LEAK visas om vatten inte har stått helt still i mätaren under en hel timme det senaste dygnet.
  • Multical 2200 visar en symbol med en kran som droppar.

Analog vattenmätare

En analog vattenmätare mäter det passerande vattnets volym med ett roterande hjul. Mätarens egendomsnummer står på mässingsringen under mätarlocket eller med streckkod på locket. Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter.

Hjulet snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Om hjulet rör sig konstant, trots att allt vatten är avstängt, kan du ha ett läckage inom fastigheten.