Modeller av vattenmätare

I dagsläget använder vi i huvudsak tre modeller av mätare. Samtliga är godkända enligt föreskrifter från myndigheten SWEDAC.

Bilden visar tre typer av vattenmätare

På bilden ser du våra modeller av vattenmätare. Från vänster: digital mätare av modell Hydrus, digital mätare av modell Multical och slutligen en analog mätare.

Digital vattenmätare

En digital mätare mäter vattnets volym med ultraljud. Mätarens egendomsnummer står på mätarhuset. Användarinstruktioner för våra digitala mätare:

Dessa mätare har en läckageindikation.

  • Hydrus visar kod A5.
  • Multical visar LEAK under de digitala siffrorna i displayen. Mätaren visar detta då vatten inte har stått still i mätaren konstant en timme under det senaste dygnet.

Analog vattenmätare

En analog vattenmätare mäter det passerande vattnets volym med ett roterande hjul. Mätarens egendomsnummer står på mässingsringen under mätarlocket eller med streckkod på locket. Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter.

Hjulet snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Om hjulet rör sig konstant, trots att allt vatten är avstängt, kan du ha ett läckage inom fastigheten.