Modeller av vattenmätare

I dagsläget använder vi tre modeller av mätare som är godkända enligt föreskrifter från myndigheten SWEDAC.

Bilden visar tre typer av vattenmätare

På bilden ser du våra modeller av vattenmätare. Från vänster: digital mätare av modell Hydrus, digital mätare av modell Multical och slutligen en analog mätare.

Digital vattenmätare

En digital mätare mäter vattnets volym med ultraljud. Mätarens egendomsnummer står på mätarhuset. Användarinstruktioner för våra digitala mätare:

Analog vattenmätare

En analog vattenmätare mäter det passerande vattnet med ett roterande hjul. Mätarens egendomsnummer står på mässingsringen under mätarlocket eller med streckkod på locket. Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter.

Hjulet snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Om hjulet rör sig konstant, trots att allt vatten är avstängt, kan du ha ett läckage inom fastigheten.

Så rapporterar du mätarställning

För dig som bor i villa eller radhus gäller självavläsning av vattenmätaren. Läs mer om hur du rapporterar mätarställning.