Mätaravläsning

Vi byter ut mekaniska mätare mot digitala mätare. De digitala mätarna har vi börjat att läsa av automatiskt med fjärravläsning.

Lämnar du mätarställning en gång per år beräknar vi din förbrukning baserat på föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på fakturan där den årliga avläsningen redovisas. Därför är det viktigt att du läser av din mätare och rapporterar in mätarställningen.

Automatisk fjärravläsning

Avläsning sker under en övergångsperiod med en "drive by-insamling". Det innebär att vi ungefär två gånger om året åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från de digitala vattenmätarna via radio. Det avlästa mätvärdet redovisas på din faktura och fakturering baseras på beräknad årsförbrukning.

Under åren 2020-2024 byter vi även ut alla elmätare. När de nya smarta elmätarna är på plats så kan vi läsa av vattenmätarna med hjälp av dessa. Avlästa värden kan du se på Mina sidor. Fakturering görs baserat på faktisk vattenförbrukning varje månad.

Manuell avläsning

För dig som bor i villa eller radhus och har en mekanisk mätare gäller fortfarande självavläsning av vattenmätaren. Det innebär att du en gång om året får ett brev med information och ett avläsningskort från oss.

Lämnar du mätarställning en gång per år beräknar vi din förbrukning baserat på föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas. Därför är det viktigt att du läser av din mätare och rapporterar in mätarställningen.

Lämna gärna in en vattenavläsning oftare än en gång per år via Mina sidor. Det kostar inget och kan göra att du slipper lägga ut pengar för vatten som du inte förbrukat, eller att du slipper få en stor faktura när den årliga avläsningen lämnats in.

Du kan välja att rapportera in mätarställning på två olika sätt:

Webben

Logga in på Mina sidor för att lämna mätarställning. Där kan du rapportera mätarställning varje dag utan vattenavläsningskort. Mina Sidor fungerar med valfri webbläsare och via dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Förtryckta avläsningskort

Om du inte har tillgång till dator eller internet så använder du avläsningskortet som vi skickar ut med brev en gång om året. Fyll i mätarställning, avläsningsdatum, skriv under och posta. För att avläsningen ska bli korrekt är de viktigt att du skriver siffrorna med blå eller svart kulspetspenna. Skriv varje siffra utan synliga avbrott inom anvisade fält.

Läs av rätt mätare

En fastighet har ofta flera olika typer av mätare, exempelvis vatten, el och fjärrvärme. Kontrollera så att du läser av rätt mätare. På ditt avläsningskort står ett mätarnummer som även finns på vattenmätaren. Se modeller av vattenmätare.

  • Har du en analog mätare rapporterar du bara in de fem inramade siffrorna som står i fönstret på mätaren.
  • Har du en digital mätare rapporterar du in samtliga åtta siffror som står i fönstret på mätaren, även de tre små decimalerna. Digital mätare kan behöva läsas av i samband med till exempel ägarbyte eller kontroll av vattenläckor. 

Påminnelse om avläsning

Vi skickar ut en påminnelse om mätarställningen inte rapporterats in senast det datum som står på avläsningskortet. Det gäller även om det inte fungerat att registrera mätarställningen.

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

Håll koll på din vattenmätare. När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar, läckande säkerhetsventiler på varmvattenberedare eller värmepumpar. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor. Läs mer om vattenläckor.

Frågor och kontakt

Om du har frågor eller behöver hjälp med inrapporteringen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.