Hushållsavfall

Två händer som slänger matavfallspåse i sopkärl

Du sorterar soporna från ditt hushåll som matavfall, brännbart restavfall och förpackningar. Förpackningar sorterar du och lämnar till en återvinningsstation.

Om du bor i villa har du vanligtvis två sopkärl att lägga ditt hushållsavfall i, ett som är avsett för matavfall och ett annat för brännbart restavfall. Om du bor i flerfamiljshus får du veta av din fastighetsägare var du ska lämna ditt hushållsavall.

Viktigt vid sophämtning

Återvinningsstationer

Matavfallspåsar (tidigare kompostpåsar)

För ditt matavfall finns speciella papperspåsar som vi tillhandahåller utan kostnad. Bor du i lägenhet så ordnar fastighetsägaren att det finns påsar i närheten av din bostad. Matavfallspåsar finns att hämta på våra återvinningscentraler i Falun, Bjursås och Svärdsjö.

Se återvinningscentralernas öppettider

Du har också möjlighet att knyta en plastpåse runt handtaget på det bruna kärlet inför nästa tömning. Då lägger chauffören av en bunt papperspåsar för matavfall. Om du bor i flerfamiljshus kan din hyresvärd eller fastighetsägare informera dig om var du kostnadsfritt kan hämta fler papperspåsar.

Så undviker du blöta påsar, lukt och flugor

Papperspåsen kan bli fläckig av fukt och fett utan att det påverkar hållbarheten. Har du mycket blött avfall kan du låta det rinna av i diskhon först. Lägg gärna använt hushållspapper och använda servetter i papperspåsen för att förbättra uppsugningsförmågan. Tänk också på att använda hållaren så att fukten kan ventileras bort.

För att undvika lukt kan du ställa ut kärlet för tömning var fjortonde dag. Under de varma sommarmånaderna bör du tvätta ur kärlet efter tömningen. Använd ljummet vatten och såpa. Se till att hälla ur allt vatten ur kärlet efteråt, häll därefter några droppar ättika i sopkärlet.

Om du har möjlighet kan du gärna placera kärlet i skuggan. Försök också att hålla matavfallet så torrt som möjligt. Stäng påsen ordentligt så att inget löst matavfall hamnar i tunnan eller att flugor kan komma åt matavfallet i påsen.

För att papperspåsen ska fungera måste den ventileras och ska därför stå i den avsedda påshållaren och inte i en plasthink eller plastpåse.

Så undviker du att påsarna fryser fast

Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det kan suga upp vätska. Låt påsen stå ute och frysa till innan du lägger den i bruna tunnan.

Lossa matavfallspåsarna från kanterna i kärlet med ett lämpligt föremål som till exempel en spade. Om någon påse skulle fastna kan de ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Fruset matavfall gör ingen skada.

Dela kärl med grannen

Det går bra att dela kärl med din granne i intilliggande hus. Om ni skulle välj att dela kärl blir priset 1 763 kronor per år och hushåll. Vi tömmer kärlen var fjortonde dag.

Läs mer och beställ gemensamt hämtställe

Hemkompostera

Om du lägger matavfall hemma i godkänd kompostbehållare slipper du den bruna tunnan från oss och får lägre avgift.

Anmäl hemkompost till Falu kommunlänk till annan webbplats

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.