Hushållsavfall

Två händer som slänger matavfallspåse i sopkärl

Du sorterar soporna från ditt hushåll som matavfall, restavfall och förpackningar. Förpackningar sorterar du och lämnar till en återvinningsstation.

I Falu kommun gäller källsortering. Om du bor i villa har du vanligtvis två sopkärl att lägga ditt hushållsavfall i, ett som är avsett för papperspåsar med matavfall och ett avsett för plastpåsar med restavfall.

Brännbart restavfall blir Restavfall

Brännbart restavfall har bytt namn till Restavfall. Du ska fortfarande sortera ut matavfall och alla förpackningar (som ska till Återvinningsstationen), och sortera ut sånt som ska till Återvinningcentralen. Det som blir kvar lägger du i Restavfall. Det är alltså samma sak som tidigare, men vi byter namn på grund av nationella riktlinjer.

Släng inget löst avfall

Till restavfall använder du soppåsar av plast som finns att köpa eller kassar från din matvaruaffär. Släng inget löst avfall i soptunnorna och kom ihåg att knyta alla plastpåsar med dubbelknut.

Om du bor i flerfamiljshus får du veta av din fastighetsägare var du ska lämna ditt hushållsavfall.

Tider för sophämtning

Viktigt vid sophämtning

Återvinningsstationer

Se hur du ska sortera på Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Matavfallspåsar (tidigare kompostpåsar)

För ditt matavfall finns speciella papperspåsar som vi tillhanda­håller utan kostnad. Du kan knyta en plastpåse runt draghandtaget på det bruna kärlet inför nästa tömning. Då lägger chauffören av en bunt papperspåsar för matavfall.

Matavfallspåsar finns även att hämta på våra återvinningscentraler i Falun, Bjursås och Svärdsjö.

Se återvinnings­centralernas öppettider

Om du bor i flerfamiljshus kan din hyresvärd eller fastighetsägare informera dig om var kan hämta fler papperspåsar.

Företag och verksamheter

Beställ produkter för sortering av matavfall

Så undviker du blöta påsar, lukt och flugor

Papperspåsen kan bli fläckig av fukt och fett utan att det påverkar hållbarheten. Har du mycket blött avfall kan du låta det rinna av i diskhon först. Lägg gärna använt hushållspapper och använda servetter i papperspåsen för att förbättra uppsugningsförmågan. Tänk också på att använda hållaren så att fukten kan ventileras bort.

För att undvika lukt kan du ställa ut kärlet för tömning var fjortonde dag. Under de varma sommar­månaderna bör du tvätta ur kärlet efter tömningen. Använd ljummet vatten och såpa. Se till att hälla ur allt vatten ur kärlet efteråt, häll därefter några droppar ättika i sopkärlet.

Om du har möjlighet kan du gärna placera kärlet i skuggan. Försök att hålla matavfallet så torrt som möjligt. Stäng påsen ordentligt så att inget löst matavfall hamnar i tunnan eller att flugor kan komma åt matavfallet i påsen.

För att papperspåsen ska fungera måste den ventileras och ska därför stå i den avsedda påshållaren och inte i en plasthink eller plastpåse.

Så undviker du att påsarna fryser fast

Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det kan suga upp vätska. Låt påsen stå ute och frysa till innan du lägger den i bruna tunnan.

Lossa matavfalls­påsarna från kanterna i kärlet med ett lämpligt föremål som till exempel en spade. Om någon påse skulle fastna kan de ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Fruset matavfall gör ingen skada.

Matfett

Flytande fett hälls i förpackning av plast, glas eller metall och tas med till återvinningsstationerna i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Vid entrén till byggnaden för Farligt avfall finns behållare där fettet lämnas. Fettet måste hällas i förpackningar av plast, glas eller metall då återvinnaren inte kan hantera andra pappersmaterial.

Inget fett i avloppet.

Dela kärl med grannen

Det går bra att dela kärl med din granne i intilliggande hus. Vi tömmer kärlen var fjortonde dag.

Läs mer och beställ gemensamt hämtställe

Hemkompostera

Om du lägger matavfall hemma i godkänd kompostbehållare slipper du den bruna tunnan från oss och får lägre avgift.

Anmäl hemkompost till Falu kommun Länk till annan webbplats.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.