Senaste nytt om Easee laddare

I mars 2023 utfärdade Elsäkerhetsverket efter en granskning av laddboxar ett säljstopp på Easee Charge och Home. Dessa är produkter som Falu Energi & Vatten sålt.

Beslutet grundar sig på att det fanns brister i hur Easee dokumenterat hur de uppfyller rådande standarder och säkerhetskrav. Processen för parterna att komma överens har olyckligt nog blivit väldigt utdragen. Detta har medfört osäkerhet för leverantörer, återförsäljare och inte minst kunder.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2024-04-23: Elsäkerhetsverket har nu beslutat att inga åtgärder behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. Easee ska däremot fortsätta att rapportera in data till myndigheten.

Inga åtgärder behövs
Den 22 april publicerade Elsäkerhetsverket ett beslut. Det efter att granskning av ny dokumentation från Easee om laddarnas säkerhet. Nu bedömmer elsäkerhetsverket att det inte behövs någon fysisk åtgärd på redan installerade laddboxar och att det heller inte finns någon allvarlig risk för skada på person och egendom.

Elsäkerhetsverket påpekar samtidigt att de fortfarande anser att en del tekniska lösningar inte är konstruerade helt enligt befintliga standarder. Därför kommer de kräva att Easee skickar in driftdata som visar att säkerheten fortsatt är fullgod.

Fortsätt ladda.
För elbilsiter med Easee-laddare hemma, på jobbet eller i bostadsrättsföreningen innebär beslutet att man kan fortsätta ladda som tidigare.

Klicka här för att få mer information från Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats.

2024-04-09: Den 14 mars skulle Easee ha påbörjat åtgärder av bristerna som Elsäkerhetsverket påtalat. Deras plan har dock inte godkänts av Elsäkerhetsverket ännu, och de håller fortfarande på att granska ny dokumentation.

Vi har fått indikationer på att ett beslut bör komma under april, men detta kan så klart dra ut på tiden.

Flera av de ursprungliga frågetecknen har retts ut. Det som kvarstår är om den inbyggda jordfelsbrytaren uppfyller rådande standarder, då den är byggd på ett lite annat sätt än det traditionella.

För alla privatkundsinstallationer som Falu Energi & Vatten har gjort så har vi installerat en extern traditionell jordfelsbrytare.

Vi hoppas att partnerna kommer i mål inom kort och så fort vi kan informera om vad nästa steg blir så gör vi det.

Tills vidare så meddelar Elsäkerhetsverket att

Elsäkerhetsverkets uppfattning är att de åtgärder som hittills har redovisats inte är tillräckliga för att eliminera konstruktionens elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket bedömer att de identifierade bristerna inte innebär en omedelbar fara för liv och egendom, men riskerna ökar allteftersom produkten åldras. Laddboxarna kommer fortsatt att kunna användas men användare ska vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och annat som kan indikera fel. Låt heller inte laddboxen var inkopplad till fordon eller annan utrustning när den inte används.”

2023-03-01: Den laddbox vi installerat hos flertalet kunder från märket Easee har fått säljstopp. Tillverkaren är ålagd att åtgärda bristerna.

Försäljningsförbudet gäller modellerna Easee Home och Easee Charge. Beslutet grundar sig på att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Beslutet om säljstopp innebär att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vi inväntar därför mer information från Easee om hur det ska göras.

Kan jag ladda?

Elsäkerhetsverket har inte utfärdat något användningsförbud för laddboxen och heller inte återkallat befintliga installationer. De säger att användande av produkten kan i unika fall orsaka en brand, strömgenomgång eller orsaka skada på anslutet fordon. Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för produkten.

När vi vet mer kommer du som berörs kontaktas via ett utskick, både via e-post och vanlig post.


Mer information:

Vi hänvisar till Elsäkerhetsverket som är utfärdare av försäljningsförbudet.

Läs mer på här: Laddbox får försäljningsförbud Länk till annan webbplats.