Återvinning i världsklass

Två medarbetare från återvinningen framför en sopbil

I Falu kommun återvinns nästan 100% av allt avfall. Det gör oss till en av Sveriges bästa kommuner på återvinning. Men vi behöver din insats och alla måste hjälpas åt!

Öppet idag ÅVC 16 september

Sophämtning

Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag.

Hitta snabbt