Viktigt vid sophämtning

Sopbil med soptunnor som töms

När du placerar ut ditt sopkärl ber vi dig tänka på några saker för att sophämtningen ska fungera bra.

Se till att dina sopkärl placeras med draghandtaget inåt mot din fastighet om du vill ha det tömt. Placera det med gott om utrymme runt kärlet och max 1,5 meter från vägen. Står ditt kärl placerat med draghandtaget ut mot vägen blir inte kärlet tömt. Placeringen av ditt sopkärl är viktigt för oss ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Ställ ut kärlet kvällen innan för att vara säker på att få tömt.
 • Skotta och sanda om det behövs vid sopkärlen och sopa av snö från locket på kärlet.
 • Fyll inte kärlet så att locket inte går att stänga.
 • Matavfallspåsar kan frysa fast under vintern. Se tips nedan som underlättar.

Enkla tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 • Håll påsarna så torra som möjligt. Använd avsedd behållare för matavfallspåsar så påsen luftas regelbundet.
 • Ställ ut matavfallspåsen en kort stund och låt den frysa till innan du lägger den i bruna tunnan.
 • Rulla ihop påsen ordentligt så inget matavfall trillar ut i kärlet och fryser fast.
 • Om matavfallspåsarna fryser fast, se till att de lossnar. Till exempel kan du skaka på kärlet innan sopbilen kommer, för att undvika att någon påse blir kvar i kärlet.
 • Har du ett varmgarage, ställ in kärlet under natten så tinar det upp.

  Tyvärr blir det ibland någon påse kvar efter tömning och då kan du tro att vi inte tömt kärlet. Men oftast beror det alltså på att påsen frusit fast.

Behovsanpassad sophämtning

Du som bor i villa eller fritidshus kan påverka när du vill ha ditt sopkärl för restavfall tömt. Det enda du behöver göra är att dra ut kärlet kvällen före din tömningsdag och sedan tömmer vi det enligt planerad tur. Din tömningsavgift för restavfall påverkas av hur ofta du väljer att ställa ut ditt kärl.

OBS: Kärl för matavfall ingår inte i behovsanpassad sophämtning, utan det det hämtar vi var fjortonde dag av hygieniska skäl.

Har du inte fått ditt sopkärl tömt?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att transport- och dragvägar hålls i lätt framkomligt skick samt att hämtstället har god tillgänglighet. Våra sopbilar är antingen av typen sidolastare eller baklastare och där gäller olika mått för placering av kärl vid hämtning, vi ber vi dig därför att utgå från måtten nedan vid placering av kärl inför hämtning:

 • Sopkärlets hjul och draghandtag ska stå in mot fastigheten
 • Det ska vara fritt ovanför kärlet (minst 4,7 m)
 • Det ska vara minst 1,5 m fritt bakom kärlet
 • Det ska vara max 1 meter från vägen
 • Inget får stå i vägen vid tömning.

Av arbetsmiljöskäl hämtar vi inte soporna om våra anvisningar om kärlplacering, plats för hämtning, fyllnadsgrad och vikt inte uppfylls:

Sidolastare

Illustration över hur sopkärlet bör vara placerat, sopbil sidolastare

Baklastare

Illustration över hur sopkärlet bör vara placerat sopbil baklastare

Tips för fräschare matavfall

 • Använd avsedd behållare för matavfallspåsar så påsen luftas regelbundet.
 • Lägg gärna servetter eller hushållspapper i botten av påsen så suger det upp eventuellt fuktigt matavfall.
 • Rulla ihop påsen ordentligt så förebygger du att flugor dras till matavfallet.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.