Återvinning i världsklass

Två medarbetare från återvinningen framför en sopbil

I Falu kommun jobbar vi hårt för att minska avfallet och nyttja resurser. Det gör oss till en av Sveriges bästa kommuner på återvinning. Men vi behöver din insats och alla måste hjälpas åt!

Öppet idag ÅVC 28 mars

Sophämtning

Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag.

Hitta snabbt

Företag

Se när företaget har sophämtning på Mina sidor.

Vill du ha vår hjälp med återvinning till ditt företag?

Läs mer om våra helhetslösningar för återvinning eller Kontakta våra företagssäljare.