Återvinning i världsklass

Två medarbetare från återvinningen framför en sopbil

I Falu kommun återvinns nästan 100% av allt avfall. Det gör oss till en av Sveriges bästa kommuner på återvinning. Men vi behöver din insats och alla måste hjälpas åt!

Öppet idag ÅVC 3 december

Sophämtning

Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag.

Hitta snabbt