Byte av sopkärl eller ändra sophämtning

Flera sopkärl i olika storlekar

Behöver du ett större eller mindre sopkärl kan du kontakta oss för att ändra storlek på ditt kärl.

Vill du byta sopkärl kostar det (år 2024) 375 kronor per kärl, oavsett om det gäller fritidshus eller permanentbostad. Men att byta till ett mindre kärl är gratis.

Läs mer om vad tömningen av olika kärl kostar:
Priser för sophämtning

Välja bort sophämtning

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för restavfall, men om du väljer att hemkompostera kan du välja bort kärl för matavfall.

Blankett för ansökan om hemkompost Länk till annan webbplats.

Vid flytt och byte till mindre kärl - gratis

Om du flyttat in i en ny bostad följer avfalls­abonnemang (inklusive sopkärl) med från den tidigare fastighets­ägaren. Om du vill ändra storlek på befintligt sopkärl ska du göra beställningen inom tre månader efter inflytten. Då byter vi ut kärlet utan kostnad. Vill du byta till en mindre storlek på sopkärl kan du alltid göra det utan kostnad.

Beställ sopkärl eller ändra sophämtning vid bostad

I formuläret nedan kan du beställa byte av sopkärl eller göra andra ändringar angående din sophämtning vid din permanenta bostad.

Fält markerade med * är obligatoriska. Du kan även beställa genom att kontakta kundtjänst.

Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning vid min permanenta bostad:
Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning vid min permanenta bostad:
Hur vill du ändra sophämtningen vid din permanenta bostad? * (obligatorisk)
Hur vill du ändra sophämtningen vid din permanenta bostad?

När du beställer nytt kärl eller vill byta storlek på kärl för restavfall, välj storlek här:
När du beställer nytt kärl eller vill byta storlek på kärl för restavfall, välj storlek här:Behöver du kärl för matavfall?
Behöver du kärl för matavfall?
Ställ fram ditt sopkärl som ska bytas!
Bytet av sopkärl sker ofta på en annan dag än sophämtningen. Direkt när du har gjort beställningen behöver du därför ställa kärlet synligt, där det brukar stå vid sophämtningen.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.