Byte av sopkärl eller ändra sophämtning

Flera sopkärl i olika storlekar

Behöver du ett större eller mindre sopkärl kan du kontakta oss för att ändra storlek på ditt kärl.

Att byta sopkärl kostar 350 kronor per kärl, oavsett storlek på kärl eller boendeform (fritidshus eller permanentbostad). Läs mer om vad tömningen av olika kärl kostar, för att se om du tjänar på att byta:

Priser för sophämtning

Byte av kärl är gratis vid flytt

Om du flyttat in i en ny bostad och vill ändra storlek på befintligt sopkärl ska du göra beställningen inom tre månader efter inflytten. Då byter vi ut kärlet utan kostnad.

Beställ byte av sopkärl eller ändra sophämtning

I formuläret nedan kan du beställa byte av sopkärl eller göra andra ändringar angående din sophämtning. Fält markerade med * är obligatoriska. Du kan även beställa genom att kontakta kundtjänst.

Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning:
Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning:
Vilken typ av sophämtning har du idag? * (obligatorisk)
Vilken typ av sophämtning har du idag?

Vilken storlek vill du ha på ditt nya sopkärl?
Vilken storlek vill du ha på ditt nya sopkärl?Om tidigare ägare har hemkomposterat så det inte finns kärl för matavfall, välj här:
Om tidigare ägare har hemkomposterat så det inte finns kärl för matavfall, välj här:


Om du vill ändra sophämtning vid ditt fritidshus:
Om du vill ändra sophämtning vid ditt fritidshus:
Ställ fram ditt sopkärl som ska bytas!
Bytet av sopkärl sker ofta på en annan dag än soptömningen. Direkt när du har gjort beställningen behöver du därför ställa kärlet synligt, där det brukar stå vid sophämtningen.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.