Fritidshus

Flicka leker vid fritidshus

Vi hämtar avfall vid fritidshus varannan vecka under perioden juni till augusti.

Sophämtningsdagar sommar

För dig som endast har tömning på sommaren börjar sommarperioden vecka 23 eller 24, beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka. Sista sophämtning sker under vecka 35 eller 36 beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka.

Se vilken dag du har sophämtning vid fritidshuset – på Mina Sidor

Priser för sophämtning

Ingen sophämtning

Har du din bostad i Falu kommun har du möjlighet att ta med dig avfallet till din permanenta bostad och behöver då bara betala grundavgiften. Om du önskar avbeställa sophämtningen, fyll i formuläret längre ned på sidan.

Är du skriven i en annan kommun hjälper vi dig att hitta en annan hantering.

Uppehåll i sophämtningen

Om du inte vill säga upp sophämtningen helt kan du istället få uppehåll i sophämtningen. Det gäller om fastigheten inte används som bostadshus eller fritidshus under en sammanhängande period på minst fyra månader.

För fritidshus gäller detta om fastigheten inte kommer att användas under hela den ordinarie hämtningsperioden (juni till och med augusti).

Blankett för tillfällig ändring av avfallsabonnemang Länk till annan webbplats.

Beställ sopkärl eller ändra sophämtning vid fritidshus

Att byta sopkärl vid fritidshuset kostar 350 kronor per kärl. Byter du till mindre kärl är bytet gratis. Läs mer om vad tömningen av olika kärl kostar, för att se om du tjänar på att byta, se priser för sophämtning.

I formuläret nedan kan du beställa byte av sopkärl eller göra andra ändringar angående sophämtning vid ditt fritidshus.

Fält markerade med * är obligatoriska. Du kan även beställa genom att kontakta kundtjänst.

Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning vid mitt fritidshus:
Jag beställer nytt sopkärl eller ändrar sophämtning vid mitt fritidshus:
Hur vill du ändra sophämtningen vid ditt fritidshus? * (obligatorisk)
Hur vill du ändra sophämtningen vid ditt fritidshus?

När du beställer nytt kärl eller vill byta storlek på kärl för restavfall, välj storlek här:
När du beställer nytt kärl eller vill byta storlek på kärl för restavfall, välj storlek här:Behöver du kärl för matavfall?
Behöver du kärl för matavfall?


Kostnad för byte av sopkärlets storlek * (obligatorisk)
Kostnad för byte av sopkärlets storlekStäll fram ditt sopkärl som ska bytas!
Bytet av sopkärl sker ofta på en annan dag än sophämtningen. Direkt när du har gjort beställningen behöver du därför ställa kärlet synligt, där det brukar stå vid sophämtningen.

Frågor och kontakt

Om du vill beställa eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.