Extra sophämtning företag (budning)

Här kan ni beställa extra sophämtning till företaget.

Om du väljer att beställa en extra sophämtning kostar det 80 kronor för en tömning utanför ordinarie hämtningsdag. Sedan tillkommer en tömningsavgift beroende på kärlstorlek.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag beställer en extra sophämtning till företaget. Här anges beställarens uppgifter:
Jag beställer en extra sophämtning till företaget. Här anges beställarens uppgifter:


Det så kallade flextjänstnumret står på sopkärlet, och består av sex eller nio siffror. Ange bara de första sex.

Om du har angett sopkärlets flextjänstnummer behöver du inte ange sopkärlets adress.
Typ av avfall som ska tömmas? * (obligatorisk)
Typ av avfall som ska tömmas?
Ställ fram sopkärlet som ska tömmas!
Om sopkärlet står till exempel i ett soprum, behöver ni inte ställa fram det, då tömmer vi som vi brukar. Den extra tömningen sker inom 5 arbetsdagar (i centrum), ligger företaget utanför centrum, hör av dig om du vill veta vilken dag vi kommer.