VA-arbeten vid Centralbron

Centralbron med vatten som flyter därunder

Centralbron mellan Korsnäs och Hosjö ska bytas ut av Falu kommun.
I samband med detta kommer Falu Energi & Vatten att förnya äldre ledningar för vatten och avlopp. Jobben görs samtidigt för att korta ner tiden då bron behöver vara avstängd. Byte av VA-ledningar startar i augusti 2024.

Bakgrund

Arbetet med ny bro startar hösten 2024

Centralbron är i ett sådant skick att den behöver bytas ut helt och hållet. Den har tack vare underhållsarbeten och nedsatt trafik kunnat användas i nästan 100 år.

Enligt nuvarande plan kommer entreprenadarbeten att påbörjas under senhösten/början på vintern 2024 och pågå minst 1,5 år.

Den nya bron kommer att ha en breddad gång- och cykelväg samt ett körfält i var riktning. Arbetet med utformning av den nya bron utförs i samråd med kulturmiljöansvariga, då bron befinner sig i ett område som är av kulturmiljöintresse.

Byte av VA-ledningar startar i augusti 2024

I samband med att Centralbron byts kommer Falu Energi och Vatten att förnya äldre VA-ledningar i området. Arbetena kommer också bidra till att skapa ökad leveranssäkerhet av dricksvatten till de östra delarna av Falun.

Preliminär tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för VA-byggnationerna vid Centralbron. Senast uppdaterad 24-05-30:

Tidplan Centralbron

År

Händelse

2024 augusti

VA arbeten påbörjas, exakt tidpunkt är ännu inte klar.

2024 senhösten

Kommunen bygger ny Centralbro, pågå minst 1,5 år

Så påverkas du

VA-arbetena som påbörjas under juni 2024 kommer beröra Centralvägen från Korsnäsströmmen i väster och fram till en punkt strax innan infarten mot Hemköp.

Vägsträckan däremellan kommer vara avstängd för allmän trafik. Gång- och cykeltrafikanter och fordon som ska till och från berörda fastigheter på sträckan kommer ändå att kunna ta sig fram.

När det gäller trafikavstängning vid byte av bron, läs mer på Falun.se om trafikomledning. Länk till annan webbplats.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

24-05-29: Se nyhet om Centralbron och Centralvägen


Prenumerera på driftstörningar

Nu kan du som kund få information om avbrott på vatten­lednings­nätet via SMS eller e-post. Klicka på länken för mer information:

SMS om driftstörning